Izolacja akustyczna

Projektujemy rozwiązania z zakresu wibroizolacji oraz adaptacji akustyczną na potrzeby branży budowlanej. 

Izolacja akustyczna

Projektujemy rozwiązania z zakresu wibroizolacji oraz adaptacji akustyczną na potrzeby branży budowlanej. 

Ochrona wibroizolacyjna ścian, podłóg, stropów i instalacji

Nadmierny hałas przedostający się z jednego pomieszczenia do drugiego lub z zewnątrz, negatywnie wpływa na naszą sprawność psychofizyczną. Aby skutecznie odciąć się od niekorzystnych dla naszego zdrowia dźwięków jest odpowiednia izolacja wdrożona już na etapie prac budowlanych. Jednak nawet w istniejących już budynkach możemy skorzystać z szeregu rozwiązań, które poprawią wibroizolację ścian, podłóg, sufitów, a także instalacji elektrycznych czy wentylacyjnych. 

Ochrona wibroizolacyjna ścian, podłóg, stropów i instalacji

Nadmierny hałas przedostający się z jednego pomieszczenia do drugiego lub z zewnątrz, negatywnie wpływa na naszą sprawność psychofizyczną. Aby skutecznie odciąć się od niekorzystnych dla naszego zdrowia dźwięków jest odpowiednia izolacja wdrożona już na etapie prac budowlanych. Jednak nawet w istniejących już budynkach możemy skorzystać z szeregu rozwiązań, które poprawią wibroizolację ścian, podłóg, sufitów, a także instalacji elektrycznych czy wentylacyjnych. 

CZY WIESZ ŻE?

Częstym błędem akustycznym  jest stosowanie niedostatecznej izolacji instalacji elektrycznych. Nawet mimo zastosowanie ścian o wysokim tłumieniu, dźwięk z sąsiedniego pomieszczenia może być bardzo dobrze słyszalny jeśli nie odizolujemy odpowiednio otworów na gniazdka elektryczne. 

CZY WIESZ ŻE?

Częstym błędem akustycznym  jest stosowanie niedostatecznej izolacji instalacji elektrycznych. Nawet mimo zastosowanie ścian o wysokim tłumieniu, dźwięk z sąsiedniego pomieszczenia może być bardzo dobrze słyszalny jeśli nie odizolujemy odpowiednio otworów na gniazdka elektryczne. 

Co zyskasz inwestując w akustykę?

1. Precyzyjne pomiary i symulacje

Kamieniem węgielnym dobrze stworzonej izolacji jest dobre poznanie warunków panujących w pomieszczeniu. Przystępując do prac rozpoczynamy od szczegółowych pomiarów, a następnie stworzenia symulacji budynku. Pod uwagę bierzemy współczynniki odbicia i pochłaniania wszystkich materiałów i to właśnie do opracowanego modelu dobieramy optymalne rozwiązanie.

2. Wibroizolacja ścian, podłóg i sufitów

Ściany, podłogi i sufity powinny skutecznie tłumić hałas, przedostający się pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami. Na ich izolacyjność akustyczną składa się wiele czynników takich jak: masa, ilość warstw, tłumienność czy szczelność materiału. Projektując izolacje dobieramy materiały w taki sposób, aby osiągnąć możliwie najwyższy współczynnik tłumienia.

3. Izolacja maszyn i instalacji

Częstą przyczyną niechcianych wibracji konstrukcji czy dźwięków uderzeniowych są źle izolowane maszyny i czy nieszczelne instalacje. W takich przypadkach znaczną poprawę izolacyjności może przynieść zastosowanie takich produktów jak stopki antywibracyjne, które skutecznie tłumią wibracje ciężkich urządzeń czy tłumiki do kanałów wentylacyjnych, które skutecznie redukują hałas pracy wentylatorów.

4. Elastyczne rozwiązania

Najlepsze efekty osiągniemy jeśli izolację akustyczną wdrożymy już na etapie prac budowlanych w pomieszczeniu czy budynku. W swojej ofercie mamy jednak rozwiązania dla gotowych pomieszczeń. NyquiFix, sufity podwieszane czy podłogi pływające to produkty, z których możemy skorzystać aby zniwelować błędy i zaniedbania konstrukcyjne.

Co zyskasz inwestując w akustykę?

1. Precyzyjne pomiary i symulacje

Kamieniem węgielnym dobrze stworzonej izolacji jest dobre poznanie warunków panujących w pomieszczeniu. Przystępując do prac rozpoczynamy od szczegółowych pomiarów, a następnie stworzenia symulacji budynku. Pod uwagę bierzemy współczynniki odbicia i pochłaniania wszystkich materiałów i to właśnie do opracowanego modelu dobieramy optymalne rozwiązanie.

2. Wibroizolacja ścian, podłóg i sufitów

Ściany, podłogi i sufity powinny skutecznie tłumić hałas, przedostający się pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami. Na ich izolacyjność akustyczną składa się wiele czynników takich jak: masa, ilość warstw, tłumienność czy szczelność materiału. Projektując izolacje dobieramy materiały w taki sposób, aby osiągnąć możliwie najwyższy współczynnik tłumienia.

3. Izolacja maszyn i instalacji

Częstą przyczyną niechcianych wibracji konstrukcji czy dźwięków uderzeniowych są źle izolowane maszyny i czy nieszczelne instalacje. W takich przypadkach znaczną poprawę izolacyjności może przynieść zastosowanie takich produktów jak stopki antywibracyjne, które skutecznie tłumią wibracje ciężkich urządzeń czy tłumiki do kanałów wentylacyjnych, które skutecznie redukują hałas pracy wentylatorów.

4. Elastyczne rozwiązania

Najlepsze efekty osiągniemy jeśli izolację akustyczną wdrożymy już na etapie prac budowlanych w pomieszczeniu czy budynku. W swojej ofercie mamy jednak rozwiązania dla gotowych pomieszczeń. NyquiFix, sufity podwieszane czy podłogi pływające to produkty, z których możemy skorzystać aby zniwelować błędy i zaniedbania konstrukcyjne.

Izolacja akustyczna w praktyce

Poznaj historie firm, którym pomogliśmy

Fabryka Volkswagen

Fabryka Volkswagena we Wrześni to jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce. Moce produkcyjne nowego zakładu mogą osiągnąć nawet 100 000 samochodów rocznie. W hali, gdzie prezentowane są gotowe modele pojazdów był problem z dużym hałasem pogłosowym oraz niską zrozumiałością mowy.

Czytaj więcej »

Airbus – hala produkcyjna

Hala produkcyjna Airbus charakteryzuje się dużą kubaturą i długotrwałą pracą maszyn produkcyjnych, generujących wysokie poziomy dźwięku. W celu zmniejszenia hałasu pogłosowego zostały przeprowadzone pomiary oraz symulacje akustyczne uwzględniające kilka różnych wariantów adaptacji.

Czytaj więcej »

Nasz proces projektowy

1.Analiza obiektu

 • Wizja lokalna
 • Analiza dokumentacji projektowej
 • Analiza konstrukcji budynku i instalacji
 • Określenie potencjalnych usterek
 • Ustalenie priorytetów akustycznych

2.Pomiary akustyczne

 • Pomiary izolacyjności przegród budowlanych
 • Pomiary hałasu od instalacji (HVAC, sanitarne, DSO)
 • Pomiary hałasu od urządzeń (pompy, agregaty, maszyny)
 • Pomiary przenoszenia drgań (np. od urządzeń)
 • Pomiary hałasu środowiskowego

3. Projektowanie izolacji

 • Obliczanie izolacyjności przegród i ich składowych
 • Obliczanie mocy akustycznej urządzeń
 • Obliczanie obciążeń statycznych i dynamicznych
 • Dobór materiałów akustycznych i budowlanych
 • Dobór systemów izolacji, tłumików i obudów

4. Produkcja i montaż

 • Produkcja i przygotowanie materiałów izolacyjnych
 • Produkcja elementów na zamówienie np. tłumików, ekranów
 • Wykonanie prac budowlanych np. ścian, podłogi
 • Montaż izolacji akustycznej
 • Weryfikacja skuteczności zastosowanych rozwiązań

Formularz kontaktowy

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

Odgłosy kroków to tzw. dźwięki uderzeniowe powstające w wyniku przenoszenia drgań bezpośrednio na strop. Zazwyczaj można je wyeliminować stosując na podłodze specjalne podkłady akustyczne. Niekiedy dźwięk przechodzi ze stropu na inne elementy konstrukcyjne budynku między innymi: ściany, belki stropowe czy słupy. W takich sytuacjach wymagana jest dokładna analiza całej konstrukcji budynku.

Zgodnie z zasadą, że hałas najskuteczniej jest eliminować od źródła dźwięku, zaczynamy od izolacji po stronie hałaśliwego sąsiada. Czasami przeniesienie głośników na inną ścianę lub wykonanie specjalnej platformy pod subwoofer rozwiązuje problem. Często niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów akustycznych, aby określić które elementy i w jakim stopniu przenoszą dźwięk oraz wykonanie dodatkowej izolacji ścian lub stropu.

W większości przypadków pomiary akustyczne są niezbędne do weryfikacji nieszczelności izolacji oraz określenia jakimi drogami przedostaje się dźwięk. Ważne jest również określenie częstotliwości w jakich jest on transmitowany, tak aby dobrać do nich odpowiednie materiały izolacyjne. Pomiary wykonuje się przed i po wykonaniu prac izolacyjnych w celu sprawdzenia ich skuteczności. Pominięcie pomiarów może być przyczyną źle dobranej i nieskutecznej izolacji akustycznej.

Trzeba zdać sobie sprawę, że nie każdy materiał o dobrej izolacyjności cieplnej będzie dobrym izolatorem akustycznym. Parametrem charakteryzującym izolacyjność cieplną jest współczynnik przewodzenia ciepła Lambda wyrażony w jednostkach W/mK. Z kolei izolacyjność akustyczną materiałów określa się najczęściej za pomocą ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw (od dźwięków powietrznych) oraz ważonego wskaźnika zmniejszenia znormalizowanego poziomu uderzeniowego – delta Lw (od dźwięków uderzeniowych).

W podłodze pływającej warstwa nośna np. wylewka, suchy jastrych czy deski podłogowe nie opierają się bezpośrednio na stropie. Nie mają również kontaktu ze ścianami bocznymi. Od posadzki oddziela je warstwa izolacji akustycznej, natomiast od ścian tzw. dylatacja obwodowa w postaci szczeliny wypełnionej materiałem akustycznym. Dzięki fizycznemu odcięciu podłogi od innych przegród budowlanych, hałas nie rozprzestrzenia się tak jak w przypadku zwykłej posadzki.

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od rodzaju hałasu tzn. czy są to dźwięki uderzeniowe czy powietrzne, przenoszonych częstotliwości, kierunku transmisji (z góry na dół czy odwrotnie), oraz dróg jakimi się ona odbywa. W przypadku dźwięków uderzeniowych rozwiązaniem może być pływająca podłoga, jednak grubość i rodzaj poszczególnych warstw izolacyjnych, powinna być dobierana indywidualnie na podstawie obliczeń.

W takich sytuacjach zawsze warto prowadzić dialog z sąsiadami. Pierwszym krokiem do tego jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wśród nich oraz wykonanie pomiarów akustycznych. Dopiero wtedy można określić rodzaj usterek oraz ocenić czy i na ile da się rozwiązać problem. Oferujemy pomoc nie tylko przy wykonywaniu pomiarów, ale również w prowadzeniu rozmów z sąsiadami oraz sporządzaniu niezależnych opinii i ekspertyz akustycznych.

Najczęstsze przyczyny słabej izolacyjności ścian działowych to: niewłaściwe przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych, osadzenie ściany bezpośrednio na podłodze podniesionej, wykonanie ściany działowej do poziomu sufitu podwieszonego, nieszczelności przy łączeniu z fasadą lub z sufitem, źle dobrane materiały izolacyjne, niedokładność w wykonaniu dylatacji, nieszczelne ułożenie materiału izolacyjnego itp. Przyczyn może być jeszcze więcej, dlatego przed podjęciem prac naprawczych warto skonsultować się z ekspertem.

Ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej powinny być wykonane z płyt g-k o podwyższonej izolacyjności akustycznej np. płyt akustycznych lub płyt włóknowo-gipsowych oraz szczelnie ułożonego między nimi materiału pochłaniającego. W niektórych przypadkach zaleca się stosowanie podwójnej warstwy płyt lub specjalnych wielowarstwowych systemów izolacyjnych. Przy stawianiu ściany należy pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad, które zapewnią odpowiednią szczelność całej konstrukcji. Najgorszą izolacyjność uzyskamy stosując zwykłe płyty g-k lub szkło.

Kuchnia biurowa to doskonałe miejsce nieformalnych spotkań, gdzie można porozmawiać, napić się kawy czy zjeść posiłek. Często jednak nie jest to oddzielne pomieszczenie, a jedynie specjalnie wydzielona strefa w przestrzeni typu open space. W takim przypadku odgłosy rozmów i sprzętów kuchennych mogą być uciążliwe dla innych pracowników. Aby temu zaradzić należy zastosować specjalne parawany lub panele akustyczne, które zmniejszą hałas pogłosowy i zapewnią minimum prywatności.

Wibroizolacja ma na celu ograniczenie przenoszenia drgań wywołanych przez działanie maszyn, urządzeń lub pojazdów mechanicznych. Nadmierne drgania przenoszone na strop oraz ściany budynku, często powodują niepożądany hałas. Aby temu zapobiec stosuje się odpowiednie elementy wibroizolacyjne. Ich dobór nie jest jednak prostym zadaniem. Źle dobrany materiał, może nie tylko nie przynieść spodziewanych efektów, ale również spowodować odwrotny skutek do zamierzonego. Warto więc w tej kwestii skonsultować się z akustykiem.

Zazwyczaj stosuje się specjalne wibroizolatory, które umieszcza się między urządzeniem, a podłożem. Ich zadaniem jest zmniejszenie sił dynamicznych działających na strop lub elementy konstrukcyjne budynku. Istnieje wiele rodzajów takich izolatorów np. elastomerowe, warstwowe, sprężynowe, linowe itp. Ich dobór uzależniony jest od rodzaju urządzenia, jego masy oraz generowanych przez nie drgań. Aby dobrać odpowiednie rozwiązanie należy przeprowadzić stosowne obliczenia.

Jest to bardzo częsty problem. Dzieje się tak za sprawą tzw. dźwięków uderzeniowych, które nie rozchodzą się w powietrzu, lecz poprzez elementy konstrukcyjne budynku w postaci drgań. Aby temu zapobiec stosuje się wielowarstwową izolację w strefach wolnych ciężarów oraz specjalne stopy antywibracyjne pod maszyny i bieżnie. Najlepiej jest zaplanować odpowiedni rodzaj podłóg w poszczególnych strefach na etapie projektowania klubu lub wykonywania wylewki. Później zmiany mogą okazać się trudne do zrealizowania i bardziej kosztowne.