AUDYT AKUSTYCZNY

Zweryfikuj swój projekt pod kątem akustyki. 

AUDYT AKUSTYCZNY

Decydując się na przeprowadzenie audytu akustycznego na wczesnych etapach projektowania znacząco redukujesz koszt uzyskania pożądanego efektu akustycznego. Poznanie warunków akustycznych lokalu i jego otoczenia pozwala na optymalne wykorzystanie materiałów i lokalizacji.

Najczęstsze pytania:

Audyt akustyczny jest swojego rodzaju konsultacją, pracą z ekspertem w dziedzinie akustyki. Audyt powinien być przeprowadzony na początku prac projektowych. Stanowi on element weryfikujący zgodność z prawem budowlanym oraz normami akustycznymi obowiązującymi w Polsce. Wnioski z audytu mogą posłużyć również przy dopracowaniu projektu obiektu pod kątem komfortu akustycznego.

W trakcie audytu sprawdzane są elementy takie jak:

  • Lokalizacja obiektu w kontekście potencjalnych źródeł hałasu środowiskowego
  • Parametry akustyczne materiałów z których wykonane są ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz stropów
  • Wielkości akustyczne takie jak czas pogłosu, izolacyjność, zrozumiałość mowy
  • Rozkład pomieszczeń oraz ich funkcji z uwzględnieniem wykorzystanych maszyn i sprzętów
  • Trasy kablowe oraz instalacje elektryczne
  • Systemy wentylacyjne
  • Drzwi, przeszklenia oraz potencjalne nieszczelności

Audyt akustyczny najczęściej wykonuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych i projektowych. Audyt gotowych już obiektów ma na celu zazwyczaj zidentyfikowanie miejsc w których zlokalizowane są źródła hałasu lub ewentualne nieszczelności powodujące przenikanie niepożądanych dźwięków.

Jednym z elementów końcowych audytu jest raport. Składa się on z części rysunkowej i opisowej.

Formularz kontaktowy