Acoustic insulation

We design solutions in the field of vibration isolation and acoustic adaptation for the needs of the construction industry. 

Acoustic insulation

We design solutions in the field of vibration isolation and acoustic adaptation for the needs of the construction industry. 

Vibration isolation protection for walls, floors, ceilings and installations

Excessive noise from one room to another or from outside negatively affects our psychophysical fitness. In order to effectively cut off the sounds unfavorable to our health, appropriate insulation is implemented already at the stage of construction works. However, even in existing buildings, we can use a number of solutions that will improve the vibration insulation of walls, floors, ceilings, as well as electrical and ventilation installations. 

Vibration isolation protection for walls, floors, ceilings and installations

Excessive noise from one room to another or from outside negatively affects our psychophysical fitness. In order to effectively cut off the sounds unfavorable to our health, appropriate insulation is implemented already at the stage of construction works. However, even in existing buildings, we can use a number of solutions that will improve the vibration insulation of walls, floors, ceilings, as well as electrical and ventilation installations. 

Did you know that?

A frequent acoustic mistake made in the construction process is the use of insufficient insulation of electrical installations. Even with the use of walls with high attenuation, the sound from the neighbouring room can be very clearly heard if we do not properly isolate the openings for electrical sockets. 

Did you know that?

A frequent acoustic mistake made in the construction process is the use of insufficient insulation of electrical installations. Even with the use of walls with high attenuation, the sound from the neighbouring room can be very clearly heard if we do not properly isolate the openings for electrical sockets. 

What will you gain by investing in acoustics?

1. Precise measurements and simulations

The cornerstone of a well-created insulation is a good understanding of the conditions in the room. When we start work, we start with detailed measurements and then create a building simulation. We take into account the reflection and absorption coefficients of all materials and we choose the optimal solution for the developed model.

2. Vibroinsulation of walls, floors and ceilings

Walls, floors and ceilings should effectively reduce noise from adjacent rooms. Their acoustic insulation depends on many factors, such as: weight, number of layers, attenuation or tightness of the material. When designing insulation, we select materials in such a way as to achieve the highest possible damping factor.

3. Insulation of machines and installations

Poorly insulated machinery and leaking installations are often the cause of unwanted structural vibrations or impact sounds. In such cases, a significant improvement in insulation can be brought by the use of products such as anti-vibration feet, which effectively suppress the vibrations of heavy devices or silencers for ventilation ducts, which effectively reduce the noise of the fans.

4. Flexible solutions

We will achieve the best results if we implement acoustic insulation at the stage of construction works in a room or building. However, our offer includes solutions for ready-made rooms. NyquiFix, suspended ceilings or floating floors are products that we can use to overcome structural errors and neglect.

What will you gain by investing in acoustics?

1. Precise measurements and simulations

The cornerstone of a well-created insulation is a good understanding of the conditions in the room. When we start work, we start with detailed measurements and then create a building simulation. We take into account the reflection and absorption coefficients of all materials and we choose the optimal solution for the developed model.

2. Vibroinsulation of walls, floors and ceilings

Walls, floors and ceilings should effectively reduce noise from adjacent rooms. Their acoustic insulation depends on many factors, such as: weight, number of layers, attenuation or tightness of the material. When designing insulation, we select materials in such a way as to achieve the highest possible damping factor.

3. Insulation of machines and installations

Poorly insulated machinery and leaking installations are often the cause of unwanted structural vibrations or impact sounds. In such cases, a significant improvement in insulation can be brought by the use of products such as anti-vibration feet, which effectively suppress the vibrations of heavy devices or silencers for ventilation ducts, which effectively reduce the noise of the fans.

4. Flexible solutions

We will achieve the best results if we implement acoustic insulation at the stage of construction works in a room or building. However, our offer includes solutions for ready-made rooms. NyquiFix, suspended ceilings or floating floors are products that we can use to overcome structural errors and neglect.

Acoustic insulation in practice

Find out about the stories of the companies we have helped

Fabryka Volkswagen

Fabryka Volkswagena we Wrześni to jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce. Moce produkcyjne nowego zakładu mogą osiągnąć nawet 100 000 samochodów rocznie. W hali, gdzie prezentowane są gotowe modele pojazdów był problem z dużym hałasem pogłosowym oraz niską zrozumiałością mowy.

Czytaj więcej »

Airbus – hala produkcyjna

Hala produkcyjna Airbus charakteryzuje się dużą kubaturą i długotrwałą pracą maszyn produkcyjnych, generujących wysokie poziomy dźwięku. W celu zmniejszenia hałasu pogłosowego zostały przeprowadzone pomiary oraz symulacje akustyczne uwzględniające kilka różnych wariantów adaptacji.

Czytaj więcej »

design process

1. Analysis of the Facility

 • Inspection
 • Analysis of design documentation
 • Analysis of the building structure and installation
 • Identification of potential faults
 • Determining acoustic acoustic priorities

2. Measurements

 • Measurements of the insulation of building partitions
 • Measurements of noise from the installation (HVAC, sanitary, DSO)
 • Measurements of noise from devices (pumps, aggregates, machines)
 • Measurements of vibration transmission (e.g.,. by devices)
 • Measurement of environmental noise

3. Insulation Design

 • Calculation of partition insulation and components
 • Calculation of acoustic power devices
 • Calculation of static and dynamic loads
 • Election of acoustic materials and construction
 • Choice of insulation systems, exhausts and casing

4. Production and Assembly

 • Production and preparation of insulating materials
 • Production of elements on order e.g. silencers, screens
 • Execution of construction works, e.g. walls, floors
 • Installation of acoustic insulation
 • Verification of the effectiveness of the solutions used

Contact form

FAQ

Frequently Asked Questions.

Odgłosy kroków to tzw. dźwięki uderzeniowe powstające w wyniku przenoszenia drgań bezpośrednio na strop. Zazwyczaj można je wyeliminować stosując na podłodze specjalne podkłady akustyczne. Niekiedy dźwięk przechodzi ze stropu na inne elementy konstrukcyjne budynku między innymi: ściany, belki stropowe czy słupy. W takich sytuacjach wymagana jest dokładna analiza całej konstrukcji budynku.

Zgodnie z zasadą, że hałas najskuteczniej jest eliminować od źródła dźwięku, zaczynamy od izolacji po stronie hałaśliwego sąsiada. Czasami przeniesienie głośników na inną ścianę lub wykonanie specjalnej platformy pod subwoofer rozwiązuje problem. Często niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów akustycznych, aby określić które elementy i w jakim stopniu przenoszą dźwięk oraz wykonanie dodatkowej izolacji ścian lub stropu.

W większości przypadków pomiary akustyczne są niezbędne do weryfikacji nieszczelności izolacji oraz określenia jakimi drogami przedostaje się dźwięk. Ważne jest również określenie częstotliwości w jakich jest on transmitowany, tak aby dobrać do nich odpowiednie materiały izolacyjne. Pomiary wykonuje się przed i po wykonaniu prac izolacyjnych w celu sprawdzenia ich skuteczności. Pominięcie pomiarów może być przyczyną źle dobranej i nieskutecznej izolacji akustycznej.

Trzeba zdać sobie sprawę, że nie każdy materiał o dobrej izolacyjności cieplnej będzie dobrym izolatorem akustycznym. Parametrem charakteryzującym izolacyjność cieplną jest współczynnik przewodzenia ciepła Lambda wyrażony w jednostkach W/mK. Z kolei izolacyjność akustyczną materiałów określa się najczęściej za pomocą ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw (od dźwięków powietrznych) oraz ważonego wskaźnika zmniejszenia znormalizowanego poziomu uderzeniowego – delta Lw (od dźwięków uderzeniowych).

W podłodze pływającej warstwa nośna np. wylewka, suchy jastrych czy deski podłogowe nie opierają się bezpośrednio na stropie. Nie mają również kontaktu ze ścianami bocznymi. Od posadzki oddziela je warstwa izolacji akustycznej, natomiast od ścian tzw. dylatacja obwodowa w postaci szczeliny wypełnionej materiałem akustycznym. Dzięki fizycznemu odcięciu podłogi od innych przegród budowlanych, hałas nie rozprzestrzenia się tak jak w przypadku zwykłej posadzki.

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od rodzaju hałasu tzn. czy są to dźwięki uderzeniowe czy powietrzne, przenoszonych częstotliwości, kierunku transmisji (z góry na dół czy odwrotnie), oraz dróg jakimi się ona odbywa. W przypadku dźwięków uderzeniowych rozwiązaniem może być pływająca podłoga, jednak grubość i rodzaj poszczególnych warstw izolacyjnych, powinna być dobierana indywidualnie na podstawie obliczeń.

W takich sytuacjach zawsze warto prowadzić dialog z sąsiadami. Pierwszym krokiem do tego jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wśród nich oraz wykonanie pomiarów akustycznych. Dopiero wtedy można określić rodzaj usterek oraz ocenić czy i na ile da się rozwiązać problem. Oferujemy pomoc nie tylko przy wykonywaniu pomiarów, ale również w prowadzeniu rozmów z sąsiadami oraz sporządzaniu niezależnych opinii i ekspertyz akustycznych.

Najczęstsze przyczyny słabej izolacyjności ścian działowych to: niewłaściwe przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych, osadzenie ściany bezpośrednio na podłodze podniesionej, wykonanie ściany działowej do poziomu sufitu podwieszonego, nieszczelności przy łączeniu z fasadą lub z sufitem, źle dobrane materiały izolacyjne, niedokładność w wykonaniu dylatacji, nieszczelne ułożenie materiału izolacyjnego itp. Przyczyn może być jeszcze więcej, dlatego przed podjęciem prac naprawczych warto skonsultować się z ekspertem.

Ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej powinny być wykonane z płyt g-k o podwyższonej izolacyjności akustycznej np. płyt akustycznych lub płyt włóknowo-gipsowych oraz szczelnie ułożonego między nimi materiału pochłaniającego. W niektórych przypadkach zaleca się stosowanie podwójnej warstwy płyt lub specjalnych wielowarstwowych systemów izolacyjnych. Przy stawianiu ściany należy pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad, które zapewnią odpowiednią szczelność całej konstrukcji. Najgorszą izolacyjność uzyskamy stosując zwykłe płyty g-k lub szkło.

Kuchnia biurowa to doskonałe miejsce nieformalnych spotkań, gdzie można porozmawiać, napić się kawy czy zjeść posiłek. Często jednak nie jest to oddzielne pomieszczenie, a jedynie specjalnie wydzielona strefa w przestrzeni typu open space. W takim przypadku odgłosy rozmów i sprzętów kuchennych mogą być uciążliwe dla innych pracowników. Aby temu zaradzić należy zastosować specjalne parawany lub panele akustyczne, które zmniejszą hałas pogłosowy i zapewnią minimum prywatności.

Wibroizolacja ma na celu ograniczenie przenoszenia drgań wywołanych przez działanie maszyn, urządzeń lub pojazdów mechanicznych. Nadmierne drgania przenoszone na strop oraz ściany budynku, często powodują niepożądany hałas. Aby temu zapobiec stosuje się odpowiednie elementy wibroizolacyjne. Ich dobór nie jest jednak prostym zadaniem. Źle dobrany materiał, może nie tylko nie przynieść spodziewanych efektów, ale również spowodować odwrotny skutek do zamierzonego. Warto więc w tej kwestii skonsultować się z akustykiem.

Zazwyczaj stosuje się specjalne wibroizolatory, które umieszcza się między urządzeniem, a podłożem. Ich zadaniem jest zmniejszenie sił dynamicznych działających na strop lub elementy konstrukcyjne budynku. Istnieje wiele rodzajów takich izolatorów np. elastomerowe, warstwowe, sprężynowe, linowe itp. Ich dobór uzależniony jest od rodzaju urządzenia, jego masy oraz generowanych przez nie drgań. Aby dobrać odpowiednie rozwiązanie należy przeprowadzić stosowne obliczenia.

Jest to bardzo częsty problem. Dzieje się tak za sprawą tzw. dźwięków uderzeniowych, które nie rozchodzą się w powietrzu, lecz poprzez elementy konstrukcyjne budynku w postaci drgań. Aby temu zapobiec stosuje się wielowarstwową izolację w strefach wolnych ciężarów oraz specjalne stopy antywibracyjne pod maszyny i bieżnie. Najlepiej jest zaplanować odpowiedni rodzaj podłóg w poszczególnych strefach na etapie projektowania klubu lub wykonywania wylewki. Później zmiany mogą okazać się trudne do zrealizowania i bardziej kosztowne.