POMIARY AKUSTYCZNE

Poznaj akustykę w swoim pomieszczeniu.

POMIARY AKUSTYCZNE

Przeprowadzenie pomiarów akustycznych umożliwi Ci dokładne poznanie parametrów brzmieniowych Twojego pomieszczenia oraz zlokalizowanie i wyeliminowanie wszelkich problemów z nimi związanych. Wynik pomiarów może posłużyć jako informacja wyjściowa dla projektantów, którzy na ich podstawie są w stanie dopasować optymalne rozwiązania do poprawy akustyki w Twoim pomieszczeniu.

Najczęstsze pytania:

Pomiary akustyczne to badania inżynierskie mające na celu zbadanie warunków akustycznych pomieszczeń, określenie poziomu hałasu środowiskowego spowodowanego np. bezpośrednim sąsiedztwem przejazdu kolejowego, korytarza powietrznego lub po prostu wzmożonego ruchu ulicznego w centrum miasta, a także zbadanie hałasu w środowisku pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

Dzięki pomiarom możemy zbadać parametry akustyczne takie jak:

  • Czas pogłosu w pomieszczeniu RT30/RT60
  • Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych
  • Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych
  • Wskaźnik transmisji (zrozumiałości) mowy STI
  • Poziom hałasu środowiskowego
  • Poziom hałasu od maszyn i urządzeń w środowisku pracy
  • Poziomy drgań w budownictwie
  • Poziomy drgań przemysłowych

Nieodpowiednie warunki akustyczne w pomieszczeniach, w których przebywamy, mają niekorzystny wpływ na szereg aspektów naszego życia. Przemęczenie, złe samopoczucie czy problemy z koncentracją w miejscu pracy to tylko kilka z nich. Pomiary akustyczne pozwalają precyzyjnie określić parametry i ich wpływ na komfort przebywania w analizowanych obiektach. Dzięki nim możemy z łatwością dopasować rodzaj i stopień adaptacji w celu poprawy właściwości akustycznych pomieszczeń oraz komfortu przebywania w nich.

Dzięki pomiarom akustycznym poznasz dokładnie akustykę swojego pomieszczenia! Pozwolą one określić parametry do jakich zaproponujemy rozwiązanie. 

Rodzaje pomiarów akustycznych

Pomiary akustyczne przeprowadzamy zgodnie z metodyką akredytowaną, obowiązującymi normami PN, ISO oraz przepisami prawa. Do tego celu wykorzystujemy certyfikowany sprzęt pomiarowy najwyższej klasy 1. Z nami zyskujesz gwarancję, że pomiary akustyczne zostały wykonane przez podmiot do tego uprawniony oraz zgodnie ze wszystkimi wymogami. Każde badanie zakończone jest analizą akustyczną, zawierającą wytyczne i zalecenia projektowe.

Poniżej znajdziesz najczęściej wykonywane pomiary akustyczne:

Pomiar izolacji akustycznej umożliwia ocenę na ile ściana lub strop skutecznie izoluje hałas dochodzący z innego pomieszczenia lub z zewnątrz. Wykonujemy pomiary izolacyjności przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Badamy izolację poszczególnych elementów takich jak: okna, drzwi, ścianki przesuwne czy obudowy dźwiękoizolacyjne.

Przeprowadzamy pomiary hałasu i pogłosu we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Są to np: biura, sale konferencyjne, koncertowe, audytoria, studia nagrań, hale sportowe, szkoły, muzea, hotele, urzędy itp. Parametry podlegające badaniu to m.in.: czas pogłosu, zrozumiałość mowy, przejrzystość i wyrazistość dźwięku, pomiar krzywych hałasowych, odpowiedź impulsowa pomieszczenia oraz wiele innych.

Wykonujemy pomiary hałasu na stanowisku pracy w każdym środowisku. Przeprowadzane są one metodami: z podziałem na czynności, pomiarów stanowiskowych oraz pomiarów całodniowych. Analizujemy warunki pracy w celu doboru odpowiedniej metodologii pomiarów w tym m.in. określenie rodzaju hałasu dla poszczególnych stanowisk, określenie grup o jednakowej ekspozycji na hałas, określenie typowych czynności w ciągu dnia lub tygodnia pracy.

Mierzymy hałas wytwarzany przez urządzenia i wyposażenie techniczne budynku. Wykonujemy pomiar mocy akustycznej, pomiar hałasu od instalacji HVAC, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, DSO, agregatów, pomp, generatorów, wind itp. Przygotowujemy sprawozdanie zawierające analizę, ocenę zgodności z przepisami oraz wytyczne projektowe.

Dzięki pomiarom drgań, lokalizujemy źródło dźwięku oraz drogę jego przenikania. Aby dobrać odpowiednie rozwiązania wibroizolacyjne sprawdzamy również zakres częstotliwości drgań źródła hałasu. Mierzymy współczynnik przenoszenia drgań przez instalacje techniczne, maszyny, ściany, stropy czy elementy konstrukcyjne budynku. Weryfikujemy także skuteczność istniejących zabezpieczeń wibroizolacyjnych.

Dzięki pomiarom drgań, lokalizujemy źródło dźwięku oraz drogę jego przenikania. Aby dobrać odpowiednie rozwiązania wibroizolacyjne sprawdzamy również zakres częstotliwości drgań źródła hałasu. Mierzymy współczynnik przenoszenia drgań przez instalacje techniczne, maszyny, ściany, stropy czy elementy konstrukcyjne budynku. Weryfikujemy także skuteczność istniejących zabezpieczeń wibroizolacyjnych.

Formularz kontaktowy

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

Do odpowiedniego zaplanowania warunków nie zawsze potrzebne są pomiary akustyczne. Czasami wystarczą obliczenia lub symulacja komputerowa. Istnieje wiele rodzajów pomiarów akustycznych. W większości przypadków ich rodzaj, sposób wykonania oraz zastosowanie, opisane są w polskich i unijnych normach PN i ISO. Nasi akustycy dobiorą odpowiednią metodę pomiarową do panujących warunków.

Przede wszystkim pomiary muszą być wykonane zgodnie z procedurami i za pomocą odpowiedniego sprzętu, których specyfikę precyzują normy akustyczne. Przy badaniu izolacyjności, hałasu i pogłosu wskazane jest zapewnienie możliwie jak najniższego poziomu hałasu – tzw. tła akustycznego. Pomiary najlepiej wykonywać w godzinach wieczornych lub nocnych.

W przypadku pomiarów na stanowiskach pracy, należy najpierw wyznaczyć odpowiednią metodologię pomiarów, w zależności od charakteru wykonywanej pracy.

Minimalne wymagania odnośnie tego, co powinno znaleźć się w „analizie pomiarów” określają normy i przepisy prawa. Nasza analiza pomiarów, oprócz niezbędnego minimum w postaci wyliczeń, analizy danych i zgodności z przepisami, zawiera również wytyczne do projektu akustycznego. Cena pomiarów obejmuje także konsultacje i pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów.

Tak, pod warunkiem, że pomiary akustyczne wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz przez podmiot do tego uprawniony. Niektóre rodzaje pomiarów mogą być wykonane tylko przez podmioty posiadające odpowiednią akredytację. Nyquista wykonuje wszelkiego rodzaju pomiary akustyczne zgodnie z metodami akredytowanymi. Zapewniamy również pomoc prawną i merytoryczną. Wspieramy w rozmowach/ negocjacjach z innymi podmiotami.

Pomiary i symulacje akustyczne wyceniane są każdorazowo indywidualnie. Cena uzależniona jest od wielkości danej inwestycji, liczby pomieszczeń, rodzaju oraz stopnia skomplikowania projektu. W celu uzyskania dokładnej wyceny najlepiej skonsultować się z naszym akustykiem lub przesłać nam aktualne plany inwestycji wraz z opisem problemu.

Zgodnie z polską normą PN-B-02151 każdy nowo powstały budynek musi spełniać określone wymogi akustyczne. W przypadku budynków o standardzie podstawowym, minimalne wymagania określone są w części 2-4 w/w. normy. W przypadku budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie, wymagania określa cz. 5 tej normy. W celu weryfikacji czy dany lokal/ budynek spełnia aktualne wymogi prawne, należy przeprowadzić pomiary akustyczne za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz metodami określonymi w normach.

Istnieje wiele systemów do izolacji akustycznej. Niestety nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Przede wszystkim należy określić źródło, rodzaj oraz dokładnie wskazać drogi przenikania hałasu. W tym celu najczęściej wymagane jest wykonanie pomiarów akustycznych. Czasami wydaje nam się, że hałas przenika np. przez strop, tymczasem problem stanowi ściana fasadowa, słupy konstrukcyjne lub system wentylacji.

Tak, obecne programy komputerowe pozwalają zasymulować niemal wszystkie parametry akustyczne np. izolacyjność ścian, hałas od instalacji technicznych, zrozumiałość mowy czy rozproszenie dźwięku. Im wcześniej zaczniemy planować odpowiednie warunki akustyczne, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia usterek i problemów na późniejszym etapie. Symulacja akustyczna jest często jedyną szansą na uniknięcie błędów architektonicznych, których poprawa na późniejszym etapie bywa kosztowna lub wręcz niemożliwa.

Co do zasady im wcześniej weźmiemy pod uwagę warunki akustyczne danego obiektu, tym lepiej. Poczynając od umiejscowienia budynku, zastosowanych materiałów budowlanych, a kończąc na projekcie instalacji technicznych i wystroju wnętrza, każdy etap ma znaczenie. Niezależnie jednak od tego, na którym z tych etapów jesteś, doradzimy Ci możliwie najskuteczniejsze rozwiązania.

Przede wszystkim weryfikujemy zgodność planowanej inwestycji z obowiązującymi przepisami i normami akustycznymi. Szukamy potencjalnych zagrożeń i usterek akustycznych jakie mogą wystąpić podczas realizacji. Doradzamy skuteczne materiały i panele akustyczne oraz sporządzamy wstępny kosztorys. Przeprowadzamy symulacje akustyczne dla wybranych pomieszczeń lub całego budynku. W razie potrzeby prowadzimy nadzór nad poprawnym wykonaniem projektu.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zagadnień akustycznych, można do nas zadzwonić, napisać lub umówić się na spotkanie. W miarę możliwości chętnie udzielimy odpowiedzi. W przypadku bardziej skomplikowanych projektów, proponujemy odpłatne konsultacje, wykonanie projektu akustycznego lub nadzór nad realizacją danej inwestycji.