Pomiary akustyczne


Punkt wyjściowy dobrego projektu.

Dowiedz się więcej o parametrach akustycznych.

Słownik pojęć

Pomiary akustyczne przeprowadzamy zgodnie z metodyką akredytowaną, obowiązującymi normami PN, ISO oraz przepisami prawa. Do tego celu wykorzystujemy certyfikowany sprzęt pomiarowy najwyższej klasy 1. Z nami zyskujesz gwarancję, że pomiary akustyczne zostały wykonane przez podmiot do tego uprawniony oraz zgodnie ze wszystkimi wymogami.

Każde badanie zakończone jest analizą akustyczną, zawierającą wytyczne i zalecenia projektowe.

Pomiary izolacji akustycznej

Pomiar izolacji akustycznej umożliwia ocenę na ile ściana lub strop skutecznie izoluje hałas dochodzący z innego pomieszczenia lub z zewnątrz. Wykonujemy pomiary izolacyjności przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Badamy izolację poszczególnych elementów takich jak: okna, drzwi, ścianki przesuwne czy obudowy dźwiękoizolacyjne.

Pomiary akustyki pomieszczeń

Przeprowadzamy pomiary hałasu i pogłosu we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Są to np: biura, sale konferencyjne, koncertowe, audytoria, studia nagrań, hale sportowe, szkoły, muzea, hotele, urzędy itp. Parametry podlegające badaniu to m.in.: czas pogłosu, zrozumiałość mowy, przejrzystość i wyrazistość dźwięku, pomiar krzywych hałasowych, odpowiedź impulsowa pomieszczenia oraz wiele innych.

Pomiary hałasu w pracy

Wykonujemy pomiary hałasu na stanowisku pracy w każdym środowisku. Przeprowadzane są one metodami: z podziałem na czynności, pomiarów stanowiskowych oraz pomiarów całodniowych. Analizujemy warunki pracy w celu doboru odpowiedniej metodologii pomiarów w tym m.in. określenie rodzaju hałasu dla poszczególnych stanowisk, określenie grup o jednakowej ekspozycji na hałas, określenie typowych czynności w ciągu dnia lub tygodnia pracy.

Pomiary hałasu od instalacji i urządzeń

Mierzymy hałas wytwarzany przez urządzenia i wyposażenie techniczne budynku. Wykonujemy pomiar mocy akustycznej, pomiar hałasu od instalacji HVAC, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, DSO, agregatów, pomp, generatorów, wind itp. Przygotowujemy sprawozdanie zawierające analizę, ocenę zgodności z przepisami oraz wytyczne projektowe.

Pomiary przenoszenia drgań

Dzięki pomiarom drgań, lokalizujemy źródło dźwięku oraz drogę jego przenikania. Aby dobrać odpowiednie rozwiązania wibroizolacyjne sprawdzamy również zakres częstotliwości drgań źródła hałasu. Mierzymy współczynnik przenoszenia drgań przez instalacje techniczne, maszyny, ściany, stropy czy elementy konstrukcyjne budynku. Weryfikujemy także skuteczność istniejących zabezpieczeń wibroizolacyjnych.

Pomiary hałasu w środowisku

Dzięki pomiarom drgań, lokalizujemy źródło dźwięku oraz drogę jego przenikania. Aby dobrać odpowiednie rozwiązania wibroizolacyjne sprawdzamy również zakres częstotliwości drgań źródła hałasu. Mierzymy współczynnik przenoszenia drgań przez instalacje techniczne, maszyny, ściany, stropy czy elementy konstrukcyjne budynku. Weryfikujemy także skuteczność istniejących zabezpieczeń wibroizolacyjnych.

Pomiary akustyczne


Punkt wyjściowy dobrego projektu.

Słownik pojęć

Pomiary izolacji akustycznej

Pomiar izolacji akustycznej umożliwia ocenę na ile ściana lub strop skutecznie izoluje hałas dochodzący z innego pomieszczenia lub z zewnątrz. Wykonujemy pomiary izolacyjności przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Badamy izolację poszczególnych elementów takich jak: okna, drzwi, ścianki przesuwne czy obudowy dźwiękoizolacyjne.

Pomiary akustyki pomieszczeń

Przeprowadzamy pomiary hałasu i pogłosu we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Są to np: biura, sale konferencyjne, koncertowe, audytoria, studia nagrań, hale sportowe, szkoły, muzea, hotele, urzędy itp. Parametry podlegające badaniu to m.in.: czas pogłosu, zrozumiałość mowy, przejrzystość i wyrazistość dźwięku, pomiar krzywych hałasowych, odpowiedź impulsowa pomieszczenia oraz wiele innych.

Pomiary hałasu w pracy

Wykonujemy pomiary hałasu na stanowisku pracy w każdym środowisku. Przeprowadzane są one metodami: z podziałem na czynności, pomiarów stanowiskowych oraz pomiarów całodniowych. Analizujemy warunki pracy w celu doboru odpowiedniej metodologii pomiarów w tym m.in. określenie rodzaju hałasu dla poszczególnych stanowisk, określenie grup o jednakowej ekspozycji na hałas, określenie typowych czynności w ciągu dnia lub tygodnia pracy.

Pomiary hałasu od instalacji i urządzeń

Mierzymy hałas wytwarzany przez urządzenia i wyposażenie techniczne budynku. Wykonujemy pomiar mocy akustycznej, pomiar hałasu od instalacji HVAC, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, DSO, agregatów, pomp, generatorów, wind itp. Przygotowujemy sprawozdanie zawierające analizę, ocenę zgodności z przepisami oraz wytyczne projektowe.

Pomiary przenoszenia drgań

Dzięki pomiarom drgań, lokalizujemy źródło dźwięku oraz drogę jego przenikania. Aby dobrać odpowiednie rozwiązania wibroizolacyjne sprawdzamy również zakres częstotliwości drgań źródła hałasu. Mierzymy współczynnik przenoszenia drgań przez instalacje techniczne, maszyny, ściany, stropy czy elementy konstrukcyjne budynku. Weryfikujemy także skuteczność istniejących zabezpieczeń wibroizolacyjnych.

Pomiary hałasu w środowisku

Przeprowadzamy pomiary hałasu w środowisku dla pory dnia i nocy. Sporządzamy operaty w zakresie ochrony przed hałasem istniejących i projektowanych budynków. Oceniamy wpływ hałasu na środowisko, generowanego przez działalność lokalu lub urządzenia zewnętrzne (np. na dachu budynku). Wyznaczamy izolacyjność ścian zewnętrznych i stropodachów. Tworzymy mapy akustyczne poziomów hałasu w środowisku.

Proces pomiarów akustycznych


Pomiary i symulacje na najwyższym poziomie.

Dowiedz się czy są Ci potrzebne pomiary akustyczne.

Umów się z akustykiem

Wykonanie pomiarów

 • Pomiary izolacji akustycznej (dźwięki powietrzne i uderzeniowe)
 • Pomiary warunków pogłosowych (np. czas pogłosu, odpowiedź impulsowa)
 • Pomiar hałasu od urządzeń (np. instalacje HVAC, sanitarne, DSO)
 • Pomiary przenoszenia drgań (np. od maszyn, instalacji)
 • Pomiary hałasu na stanowiskach pracy
 • Pomiary hałasu środowiskowego

Wykonanie symulacji

 • Tworzenie modelu akustycznego 3D
 • Obliczanie izolacyjności przegród
 • Symulacja pochłaniania (np. chłonności akustycznej, pogłosu)
 • Symulacja rozproszenia (uwzględniająca nierówności i dyfrakcję)
 • Obliczanie obciążeń statycznych/ dynamicznych
 • Sporządzanie map akustycznych

Analiza i wnioski

 • Analiza pomiarów i symulacji akustycznej
 • Porównanie wyników z wymogami projektu
 • Ocena możliwości poprawy warunków akustycznych
 • Sporządzenie wytycznych do projektu architektonicznego
 • Dobór określonych materiałów/ paneli akustycznych

Weryfikacja

 • Pomiary akustyczne powykonawcze
 • Weryfikacja skuteczności zastosowanych rozwiązań
 • Analiza pomiarów wraz z oceną zgodności z projektem
 • W razie potrzeby sporządzenie wytycznych pokontrolnych

Proces pomiarowy


Pomiary i symulacje na najwyższym poziomie.

Dowiedz się czy są Ci potrzebne pomiary akustyczne.

Umów się z akustykiem

Wykonanie pomiarów

 • Pomiary izolacji akustycznej (dźwięki powietrzne i uderzeniowe)
 • Pomiary warunków pogłosowych (np. czas pogłosu, odpowiedź impulsowa)
 • Pomiar hałasu od urządzeń (np. instalacje HVAC, sanitarne, DSO)
 • Pomiary przenoszenia drgań (np. od maszyn, instalacji)
 • Pomiary hałasu na stanowiskach pracy
 • Pomiary hałasu środowiskowego

Wykonanie symulacji

 • Tworzenie modelu akustycznego 3D
 • Obliczanie izolacyjności przegród
 • Symulacja pochłaniania (np. chłonności akustycznej, pogłosu)
 • Symulacja rozproszenia (uwzględniająca nierówności i dyfrakcję)
 • Obliczanie obciążeń statycznych/ dynamicznych
 • Sporządzanie map akustycznych

Analiza i wnioski

 • Analiza pomiarów i symulacji akustycznej
 • Porównanie wyników z wymogami projektu
 • Ocena możliwości poprawy warunków akustycznych
 • Sporządzenie wytycznych do projektu architektonicznego
 • Dobór określonych materiałów/ paneli akustycznych

Weryfikacja

 • Pomiary akustyczne powykonawcze
 • Weryfikacja skuteczności zastosowanych rozwiązań
 • Analiza pomiarów wraz z oceną zgodności z projektem
 • W razie potrzeby sporządzenie wytycznych pokontrolnych

Projektowanie adaptacji akustycznej

Projekt adaptacji akustycznej tworzymy na podstawie obliczeń, symulacji, pomiarów akustycznych oraz naszego doświadczenia. Optymalizujemy go pod kątem kosztów i skuteczności rozwiązań. Dobieramy elementy akustyczne takie jak: panele akustyczne ścienne, sufitowe, meble, ścianki działowe, ekrany akustyczne itp. Chronimy Twoje interesy prawne poprzez sporządzanie wiarygodnych opinii i analiz. Wesprzemy Cię również merytorycznie podczas rozmów z inwestorem.

Projektowanie izolacji akustycznej

Projekt akustyczny to również właściwa izolacja ścian, stropów, instalacji HVAC, elektrycznych, sanitarnych czy technicznych oraz nadzór nad prawidłowym wykonaniem wszystkich prac. Powierzając nam projektowanie akustyki, masz pewność, że dostrzeżemy potencjalne zagrożenia i usterki oraz zapobiegniemy im na początkowym etapie inwestycji. Dzięki temu zyskasz czas i zaoszczędzisz pieniądze unikając kosztownych zmian.

Projektowanie wnętrz

W naszych realizacjach łączymy najwyższą skuteczność z nowoczesnym designem. Dostosowujemy panele akustyczne i technologie do koncepcji architektów. Tworzymy spersonalizowane wzory paneli akustycznych. Budujemy identyfikację firmową danej marki i sprawiamy, że projekt wyróżnia się spośród innych. Sporządzamy dokumentację techniczną oraz wizualizacje 3D poszczególnych rozwiązań.

Projektowanie elektroakustyki

Akustyka od zawsze była związana z nagłośnieniem. Dlatego w naszym zespole mamy specjalistów od projektowania instalacji audio-video i multiroom. Dobieramy nagłośnienie, urządzenia konferencyjne, studyjne, video oraz okablowanie. Przeprowadzamy testy i strojenie systemu. Projektujemy i montujemy automatykę budynkową (sterowanie oświetleniem, strefami multiroom, wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, instalacją alarmową itp.).

Projektowanie adaptacji akustycznej

Projekt akustyczny to również właściwa izolacja ścian, stropów, instalacji HVAC, elektrycznych, sanitarnych czy technicznych oraz nadzór nad prawidłowym wykonaniem wszystkich prac. Powierzając nam projektowanie akustyki, masz pewność, że dostrzeżemy potencjalne zagrożenia i usterki oraz zapobiegniemy im na początkowym etapie inwestycji. Dzięki temu zyskasz czas i zaoszczędzisz pieniądze unikając kosztownych zmian.

Projektowanie izolacji akustycznej

W naszych realizacjach łączymy najwyższą skuteczność z nowoczesnym designem. Dostosowujemy panele akustyczne i technologie do koncepcji architektów. Tworzymy spersonalizowane wzory paneli akustycznych. Budujemy identyfikację firmową danej marki i sprawiamy, że projekt wyróżnia się spośród innych. Sporządzamy dokumentację techniczną oraz wizualizacje 3D poszczególnych rozwiązań.

Projektowanie wnętrz

Akustyka od zawsze była związana z nagłośnieniem. Dlatego w naszym zespole mamy specjalistów od projektowania instalacji audio-video i multiroom. Dobieramy nagłośnienie, urządzenia konferencyjne, studyjne, video oraz okablowanie. Przeprowadzamy testy i strojenie systemu. Projektujemy i montujemy automatykę budynkową (sterowanie oświetleniem, strefami multiroom, wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, instalacją alarmową itp.).

Projektowanie elektroakustyki

Analizujemy projekty architektoniczne i budowlane pod kątem zgodności z obowiązującymi normami oraz wymaganiami inwestora. Oceniamy techniczne możliwości poprawy warunków akustycznych projektu. Doradzamy skuteczne rozwiązania na podstawie przeprowadzonych pomiarów akustycznych, a także analiz. Porównujemy materiały izolacyjne i dźwiękochłonne pod względem skuteczności oraz kosztów.

Dla nas najważniejsza jest niezawodność

Zawsze jesteśmy po stronie Klienta. Dzięki nam unikniesz niepotrzebnych wydatków oraz nieskutecznych rozwiązań w walce z hałasem. Każdy audyt akustyczny lub konsultację kończymy opinią, wytycznymi i zaleceniami projektowymi, które są podstawą do dochodzenia swoich praw czy właściwego wykonania projektu.

Konsultacje akustyczne


Pomagamy dobrać najskuteczniejsze rozwiązania.

Dowiedz się jak wygląda nasze podejście do akustyki.

O nas

Podpowiadamy jakie materiały akustyczne będą optymalne, efektowne wizualnie i najbardziej opłacalne dla danej inwestycji. Pomagamy w opracowaniu projektu architektonicznego oraz dokumentacji technicznej.

Dobieramy elementy takie jak: panele akustyczne, maty wygłuszające, wieszaki wibroizolacyjne, obudowy dźwiękochłonne, drzwi, okna, uszczelki, tłumiki, meble akustyczne, sufity podwieszane, napinane, ekrany akustyczne, podłogi pływające i inne.

Proces obsługi


Planowanie i przejrzystość działania.

Sprawdź nasze zrealizowane projekty akustyczne.

Wszystkie realizacje

Kontrola

 • Wywiad środowiskowy
 • Wykonanie pomiarów akustycznych
 • Analiza inwestycji pod kątem akustyki
 • Analiza inwestycji pod kątem zgodności z przepisami
 • Określenie usterek oraz potencjalnych zagrożeń

Analiza danych

 • Tworzenie symulacji akustycznych
 • Analiza pomiarów i zgromadzonych danych
 • Obliczenia parametrów akustycznych
 • Ustalenie priorytetów izolacji/ adaptacji akustycznej
 • Ocena możliwości poprawy warunków akustycznych

Konsultacje

 • Pomoc przy projektowaniu architektury budowlanej
 • Pomoc przy projektowaniu architektury wnętrz
 • Porównanie i ocena skuteczności planowanych rozwiązań
 • Dobór elementów izolacji (np. drzwi, uszczelki, maty, tłumiki)
 • Dobór elementów adaptacji (np. panele akustyczne, sufity)

Realizacja

 • Przygotowanie próbek proponowanych rozwiązań
 • Wycena i sporządzenie kosztorysu inwestycji
 • Sporządzenie dokumentacji technicznej produktów
 • Nadzór nad poprawną realizacją projektu
 • Pomiary akustyczne powykonawcze

Proces obsługi


Planowanie i przejrzystość działania.

Sprawdź nasze zrealizowane projekty.

Wszystkie realizacje

Kontrola

 • Wywiad środowiskowy
 • Wykonanie pomiarów akustycznych
 • Analiza inwestycji pod kątem akustyki
 • Analiza inwestycji pod kątem zgodności z przepisami
 • Określenie usterek oraz potencjalnych zagrożeń

Analiza danych

 • Tworzenie symulacji akustycznych
 • Analiza pomiarów i zgromadzonych danych
 • Obliczenia parametrów akustycznych
 • Ustalenie priorytetów izolacji/ adaptacji akustycznej
 • Ocena możliwości poprawy warunków akustycznych

Konsultacje

 • Pomoc przy projektowaniu architektury budowlanej
 • Pomoc przy projektowaniu architektury wnętrz
 • Porównanie i ocena skuteczności planowanych rozwiązań
 • Dobór elementów izolacji (np. drzwi, uszczelki, maty, tłumiki)
 • Dobór elementów adaptacji (np. panele akustyczne, sufity)

Weryfikacja

 • Przygotowanie próbek proponowanych rozwiązań
 • Wycena i sporządzenie kosztorysu inwestycji
 • Sporządzenie dokumentacji technicznej produktów
 • Nadzór nad poprawną realizacją projektu
 • Pomiary akustyczne powykonawcze

Akustyka w praktyce

Nie będziemy zanudzać Cię suchą teorią. Przede wszystkim pokażemy skuteczne sposoby poprawy akustyki na zasadzie case study – zrealizowane inwestycje oraz realne problemy akustyczne, z którymi zmagamy się na co dzień.

Aktualności


Zdobywaj wiedzę z akustyki i projektowania.

Więcej artykułów o panelach akustycznych i pomiarach znajdziesz tutaj.

Przejdź do bloga

Roślinność w biurze

Chcemy żyć zgodnie z najnowocześniejszymi trendami. Wyobrażamy sobie przestrzeń, w której spędzamy większą część naszego dnia, jako zieloną…


Obalamy mity – czy szkło może być pożądane akustycznie?

W tym artykule postaram się wyjaśnić i obalić kolejny, zdaje się mocno zakorzeniony już, mit akustyczny. O ile świadomość, jak złym wyborem…


TOP 5 SPOSOBÓW NA WYCISZENIE MIESZKANIA

Podłoga pływająca jest najlepszym rozwiązaniem na wyciszenie stropu. Czym jednak różni się od standardowej podłogi i dlaczego……


Do odpowiedniego zaplanowania warunków nie zawsze potrzebne są pomiary akustyczne. Czasami wystarczą obliczenia lub symulacja komputerowa. Istnieje wiele rodzajów pomiarów akustycznych. W większości przypadków ich rodzaj, sposób wykonania oraz zastosowanie, opisane są w polskich i unijnych normach PN i ISO. Nasi akustycy dobiorą odpowiednią metodę pomiarową do panujących warunków.

Przede wszystkim pomiary muszą być wykonane zgodnie z procedurami i za pomocą odpowiedniego sprzętu, których specyfikę precyzują normy akustyczne. Przy badaniu izolacyjności, hałasu i pogłosu wskazane jest zapewnienie możliwie jak najniższego poziomu hałasu – tzw. tła akustycznego. Pomiary najlepiej wykonywać w godzinach wieczornych lub nocnych.

W przypadku pomiarów na stanowiskach pracy, należy najpierw wyznaczyć odpowiednią metodologię pomiarów, w zależności od charakteru wykonywanej pracy.

Minimalne wymagania odnośnie tego, co powinno znaleźć się w „analizie pomiarów” określają normy i przepisy prawa. Nasza analiza pomiarów, oprócz niezbędnego minimum w postaci wyliczeń, analizy danych i zgodności z przepisami, zawiera również wytyczne do projektu akustycznego. Cena pomiarów obejmuje także konsultacje i pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów.

Tak, pod warunkiem, że pomiary akustyczne wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz przez podmiot do tego uprawniony. Niektóre rodzaje pomiarów mogą być wykonane tylko przez podmioty posiadające odpowiednią akredytację. Nyquista wykonuje wszelkiego rodzaju pomiary akustyczne zgodnie z metodami akredytowanymi. Zapewniamy również pomoc prawną i merytoryczną. Wspieramy w rozmowach/ negocjacjach z innymi podmiotami.

Pomiary i symulacje akustyczne wyceniane są każdorazowo indywidualnie. Cena uzależniona jest od wielkości danej inwestycji, liczby pomieszczeń, rodzaju oraz stopnia skomplikowania projektu. W celu uzyskania dokładnej wyceny najlepiej skonsultować się z naszym akustykiem lub przesłać nam aktualne plany inwestycji wraz z opisem problemu.

Zgodnie z polską normą PN-B-02151 każdy nowo powstały budynek musi spełniać określone wymogi akustyczne. W przypadku budynków o standardzie podstawowym, minimalne wymagania określone są w części 2-4 w/w. normy. W przypadku budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie, wymagania określa cz. 5 tej normy. W celu weryfikacji czy dany lokal/ budynek spełnia aktualne wymogi prawne, należy przeprowadzić pomiary akustyczne za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz metodami określonymi w normach.

Istnieje wiele systemów do izolacji akustycznej. Niestety nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Przede wszystkim należy określić źródło, rodzaj oraz dokładnie wskazać drogi przenikania hałasu. W tym celu najczęściej wymagane jest wykonanie pomiarów akustycznych. Czasami wydaje nam się, że hałas przenika np. przez strop, tymczasem problem stanowi ściana fasadowa, słupy konstrukcyjne lub system wentylacji.

Symulacja akustyczna polega na tworzeniu komputerowego modelu danego pomieszczenia/ budynku lub jego otoczenia, a następnie wprowadzaniu do tego modelu różnych zmiennych takich jak np. materiały budowlane, elementy wykończenia, panele akustyczne, ekrany akustyczne, wirtualne źródła dźwięku czy zmiana ich położenia. Dzięki temu możemy odpowiednio zaplanować izolację, adaptację akustyczną lub nagłośnienie jeszcze przed ukończeniem danej inwestycji.

Tak, obecne programy komputerowe pozwalają zasymulować niemal wszystkie parametry akustyczne np. izolacyjność ścian, hałas od instalacji technicznych, zrozumiałość mowy czy rozproszenie dźwięku. Im wcześniej zaczniemy planować odpowiednie warunki akustyczne, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia usterek i problemów na późniejszym etapie. Symulacja akustyczna jest często jedyną szansą na uniknięcie błędów architektonicznych, których poprawa na późniejszym etapie bywa kosztowna lub wręcz niemożliwa.

Do symulacji akustycznych wykorzystujemy wiele programów komputerowych m.in. AFMG EASE; CATT-Acoustic; SONarchitect ISO; Insul; Svan PC++; SoundPLAN; Matlab; Audiomatica CLIO; Dirac i innych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zasymulować niemal wszystkie parametry akustyczne w wirtualnym środowisku.

Co do zasady im wcześniej weźmiemy pod uwagę warunki akustyczne danego obiektu, tym lepiej. Poczynając od umiejscowienia budynku, zastosowanych materiałów budowlanych, a kończąc na projekcie instalacji technicznych i wystroju wnętrza, każdy etap ma znaczenie. Niezależnie jednak od tego, na którym z tych etapów jesteś, doradzimy Ci możliwie najskuteczniejsze rozwiązania.

Przede wszystkim weryfikujemy zgodność planowanej inwestycji z obowiązującymi przepisami i normami akustycznymi. Szukamy potencjalnych zagrożeń i usterek akustycznych jakie mogą wystąpić podczas realizacji. Doradzamy skuteczne materiały i panele akustyczne oraz sporządzamy wstępny kosztorys. Przeprowadzamy symulacje akustyczne dla wybranych pomieszczeń lub całego budynku. W razie potrzeby prowadzimy nadzór nad poprawnym wykonaniem projektu.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zagadnień akustycznych, można do nas zadzwonić, napisać lub umówić się na spotkanie. W miarę możliwości chętnie udzielimy odpowiedzi. W przypadku bardziej skomplikowanych projektów, proponujemy odpłatne konsultacje, wykonanie projektu akustycznego lub nadzór nad realizacją danej inwestycji.

Zajmujemy się wszystkimi zagadnieniami związanymi z akustyką budowlaną i akustyką wnętrz takimi jak: teoria akustyki, pomiary, przepisy i normy prawne, projektowanie akustyki, izolacja, wibroizolacja, adaptacja akustyczna, materiały budowlane, panele akustyczne, nagłośnienie, wystrój wnętrz, case study. Zakres i tematyka szkolenia, jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb odbiorcy. To Ty decydujesz w jakim zakresie i z jakich zagadnień chcesz się szkolić.

Tak, szkolenia organizowane są odpłatnie dla grup i firm. Cena szkolenia uzależniona jest od wielkości grupy oraz czasu, jaki chcemy poświęcić na dane szkolenie (od kilku godzin do kilkudniowych szkoleń). W celu uzyskania dokładnej wyceny, skontaktuj się z nami a na pewno przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę.