• Projektowanie akustyki
 • Produkcja paneli akustycznych
 • Konsultacje
 • Pomiary akustyczne
 • Symulacje akustyczne
 • Montaż paneli akustycznych
 • Nadzór nad projektem
 • Audyt akustyczny
 • Oszczędność czasu – natychmiastowy przepływ informacji pomiędzy architektem, akustykiem i wykonawcą.
 • Gwarancja bezpieczeństwa – dostrzegamy potencjalne usterki i zagrożenia.
 • Gwarancja skuteczności - pomiary i symulacje akustyczne pozwalają dobrać najlepsze rozwiązania.
 • Ograniczone ryzyko - nasi specjaliści odpowiadają za właściwe wykonanie projektu.
 • Zgodność z prawem - wszelkie działania prowadzimy zgodnie z obowiązującymi normami odnośnie hałasu oraz przepisami prawa.

Projektowanie akustyki


Każdy projekt jest dla nas wyjątkowy.

Sercem Nyquista Acoustic Design jest biuro projektowe, specjalizujące się w akustyce pomieszczeń, akustyce budowlanej, wibroizolacji i pomiarach akustycznych. Opierając się na doświadczeniu oraz wiedzy naszych akustyków, tworzymy wiele unikalnych projektów. Od lat wspieramy architektów i przedsiębiorców w problemach z hałasem oraz propagujemy dobre środowisko akustyczne w pracy. Odpowiednie podejście na wczesnym etapie inwestycji, minimalizuje ryzyko późniejszych problemów z pogłosem, hałasem czy izolacją akustyczną.

Poznaj naszą filozofię działania.

O nas

Proces projektowy


Tworzymy akustykę od podstaw.

Oferujemy pomoc na każdym etapie projektu akustycznego oraz takie usługi jak: projektowanie adaptacji, izolacji akustycznej, konsultacje, symulacje, pomiary akustyczne (zgodne z metodyką akredytowaną), sporządzanie audytów, operatów akustycznych, analiz oraz nadzór nad poprawnym wykonaniem prac.

Zobacz, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

Usługi akustyczne

Zbieranie informacji

 • Inwentaryzacja obiektu
 • Określenie funkcji pomieszczenia
 • Analiza potrzeb i potencjalnych zagrożeń
 • Analiza konstrukcji budynku oraz instalacji
 • Wykonanie pomiarów akustycznych

Analiza danych

 • Tworzenie symulacji akustycznych
 • Analiza pomiarów i zgromadzonych danych
 • Obliczenia parametrów akustycznych
 • Opracowanie wstępnej koncepcji
 • Konsultacje z architektami, inwestorem

Projektowanie

 • Projekt izolacji i adaptacji akustycznej
 • Optymalizacja projektu pod względem skuteczności i kosztów
 • Dostosowanie materiałów akustycznych i budowlanych
 • Tworzenie wizualizacji 3D pomieszczeń
 • Sporządzenie kosztorysu inwestycji

Realizacja

 • Opracowanie dokumentacji technicznej
 • Stworzenie harmonogramu prac
 • Produkcja/ przygotowanie paneli akustycznych
 • Wykonanie prac i nadzór nad realizacją
 • Pomiary akustyczne powykonawcze

Proces projektowy


Tworzymy akustykę od podstaw.

Oferujemy pomoc na każdym etapie projektu akustycznego oraz takie usługi jak: projektowanie adaptacji, izolacji akustycznej, konsultacje, symulacje, pomiary akustyczne (zgodne z metodyką akredytowaną), sporządzanie audytów, operatów akustycznych, analiz oraz nadzór nad poprawnym wykonaniem prac.

Zobacz, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

Akustyka Warszawa

Zbieranie informacji

 • Inwentaryzacja obiektu
 • Określenie funkcji pomieszczenia
 • Analiza potrzeb i potencjalnych zagrożeń
 • Analiza konstrukcji budynku oraz instalacji
 • Wykonanie pomiarów akustycznych

Analiza danych

 • Tworzenie symulacji akustycznych
 • Analiza pomiarów i zgromadzonych danych
 • Obliczenia parametrów akustycznych
 • Opracowanie wstępnej koncepcji
 • Konsultacje z architektami, inwestorem

Projektowanie

 • Projekt izolacji i adaptacji akustycznej
 • Optymalizacja projektu pod względem skuteczności i kosztów
 • Dostosowanie materiałów akustycznych i budowlanych
 • Tworzenie wizualizacji 3D pomieszczeń
 • Sporządzenie kosztorysu inwestycji

Realizacja

 • Opracowanie dokumentacji technicznej
 • Stworzenie harmonogramu prac
 • Produkcja/ przygotowanie paneli akustycznych
 • Wykonanie prac i nadzór nad realizacją
 • Pomiary akustyczne powykonawcze

Akustyka a funkcje pomieszczeń


Przestrzeń, która inspiruje i pobudza do działania.

Sprawdź, gdzie jeszcze potrzebne są panele akustyczne.

Inne zastosowania

Open Space

Właściwie zaprojektowana otwarta przestrzeń zapewnia przyjazne i dynamiczne miejsce pracy. W open space chcemy uzyskać łatwą komunikację w ramach jednego zespołu oraz ochronę przed hałasem pochodzącym z innych stanowisk pracy. Źle dobrana adaptacja akustyczna sprawia, że pracownicy przeszkadzają sobie nawzajem. Dlatego powinniśmy ograniczyć propagację dźwięku na duże odległości, stosując ekrany akustyczne przy biurkach oraz sufit podwieszany lub wyspy akustyczne na min. 30% powierzchni.

Sale Konferencyjne

Podczas spotkań z klientami, prezentacji czy narad pracowniczych chcesz, aby wszyscy wyraźnie Cię słyszeli i mogli w każdej chwili włączyć się do dyskusji. Często jest to niemożliwe z powodu zbyt dużego pogłosu – brak paneli akustycznych, przeszklone ściany, dodatkowo wyposażone w tablicę lub ekran. Powierzchnie te silnie odbijają dźwięk i zwiększają hałas pogłosowy. W celu poprawy akustyki zadbaj o jak najlepszą zrozumiałość mowy i niski poziom tła akustycznego na poziomie 35 dB.

Call Center

Wysoki hałas (dochodzący do 95 dB) w Call Center jest ściśle związany z charakterem pracy oraz dużym zagęszczeniem personelu. Te czynniki powodują zmęczenie oraz zakłócenia podczas rozmów telefonicznych. Im gorsze warunki, tym więcej błędów popełniamy. Spada nasza efektywność oraz wydłuża się czas odpoczynku między kolejnymi rozmowami. Warto zatem zastosować ekrany akustyczne (min. 50 cm nad biurkiem), które zapewnią komfort dzwoniących i ich rozmówców.

Focus Room

Każdy z nas ma czasami do wykonania zadania wymagające ciszy. Focus Room to idealne miejsce do pracy w skupieniu lub spotkań w małych, 2-3 osobowych grupach. Dlatego musimy stworzyć odpowiedni klimat intymności i poufności. Powierzchnia ścian powinna być pokryta min. w 50% panelami akustycznymi, tak aby zapewnić niski pogłos. Ponadto pomieszczenie powinno mieć budowę, która gwarantuje izolację ścian min. R’A1 ≥ 40 dB.

Hol Wejściowy / Recepcja

Recepcja to miejsce, które jest wizytówką firmy i na długo zapada w pamięć. Zaraz po wejściu powinniśmy poczuć się miło i przytulnie. Niestety większość holi projektowanych jest z twardych materiałów, odbijających dźwięk takich jak: szkło, kamień czy drewno. To sprawia, że czujemy dyskomfort. Panele akustyczne ścienne lub sufitowe do recepcji, powinny być jednocześnie ciekawe i unikatowe, tak aby stanowiły dodatkowy element naszej identyfikacji firmowej.

Kuchnie / Chillout Room

Kuchnia lub przestrzenie wspólne to idealne miejsca do nieformalnych spotkań. To właśnie tam pracownicy spędzają przerwy, integrują się i rozmawiają. Hałas w tym miejscu składa się z różnych odgłosów w postaci rozmów, odstawianych naczyń, sztućców czy włączonego ekspresu do kawy. Wysoki pogłos (T ≥ 0,8 s) oraz niska izolacja ścian, drzwi (R’A1 ≤ 35dB) skutkują rozprzestrzenianiem się hałasu do pozostałych części biura i zakłócaniem pracy innych osób.

Budki telefoniczne

Celem stawiania budek telefonicznych w biurach jest zapewnienie pracownikom miejsca, gdzie mogą prowadzić swobodne rozmowy telefoniczne. Nie powinni przy tym zakłócać pracy osobom w ich otoczeniu. Mogą to być kompletne mini-pomieszczenia lub wolnostojące, mobilne konstrukcje, wyposażone w niezależne oświetlenie i system wentylacji. Najważniejsze jednak, aby były dźwiękoszczelne, zapewniały odpowiedni komfort akustyczny oraz wysoką zrozumiałość mowy wewnątrz.

Sale wykładowe

Audytoria i sale wykładowe to pomieszczenia, które wymagają specjalnego rodzaju wygłuszenia. Powinniśmy uzyskać jak najlepszą zrozumiałość mowy na całej powierzchni (STI ≥ 0,85) oraz równomierny rozkład ciśnienia akustycznego. W przedniej części, między wykładowcą a słuchaczami, umieszczamy panele akustyczne odbijające (wzmocnienie i nakierowanie dźwięku). Na ścianach stosujemy panele akustyczne pochłaniające strojone na konkretne częstotliwości oraz rozpraszające profilowane (dyfuzory).

Sale Lekcyjne

Badania dowodzą, że odpowiednia akustyka w salach lekcyjnych, przekłada się na lepsze wyniki w nauce. Zniekształcenia dźwięku i niska zrozumiałość mowy sprawiają, że wypowiedzi nauczyciela są gorzej przyswajane i zapamiętywane przez uczniów (60-70% zrozumiałości w tylnych ławkach). Zwykle tło akustyczne sal lekcyjnych przekracza 60 dB, co zmusza nauczycieli do podnoszenia głosu i potęguje stres. Duży hałas pogłosowy, dekoncentruje uczniów i zachęca ich do głośniejszego zachowania.
Sprawdź, gdzie jeszcze potrzebne są panele akustyczne

Akustyka a funkcje pomieszczeń


Przestrzeń, która inspiruje i pobudza do działania.

Sprawdź, gdzie jeszcze potrzebne są panele akustyczne.

Sprawdź inne zastosowania

Open Space

Właściwie zaprojektowana otwarta przestrzeń zapewnia przyjazne i dynamiczne miejsce pracy. W open space chcemy uzyskać łatwą komunikację w ramach jednego zespołu oraz ochronę przed hałasem pochodzącym z innych stanowisk pracy. Źle dobrana adaptacja akustyczna sprawia, że pracownicy przeszkadzają sobie nawzajem. Dlatego powinniśmy ograniczyć propagację dźwięku na duże odległości, stosując ekrany akustyczne przy biurkach oraz sufit podwieszany lub wyspy akustyczne na min. 30% powierzchni.

Sale Konferencyjne

Podczas spotkań z klientami, prezentacji czy narad pracowniczych chcesz, aby wszyscy wyraźnie Cię słyszeli i mogli w każdej chwili włączyć się do dyskusji. Często jest to niemożliwe z powodu zbyt dużego pogłosu - brak paneli akustycznych, przeszklone ściany, dodatkowo wyposażone w tablicę lub ekran. Powierzchnie te silnie odbijają dźwięk i zwiększają hałas pogłosowy. W celu poprawy akustyki zadbaj o jak najlepszą zrozumiałość mowy i niski poziom tła akustycznego na poziomie 35 dB.

Call Center

Wysoki hałas (dochodzący do 95 dB) w Call Center jest ściśle związany z charakterem pracy oraz dużym zagęszczeniem personelu. Te czynniki powodują zmęczenie oraz zakłócenia podczas rozmów telefonicznych. Im gorsze warunki, tym więcej błędów popełniamy. Spada nasza efektywność oraz wydłuża się czas odpoczynku między kolejnymi rozmowami. Warto zatem zastosować ekrany akustyczne (min. 50 cm nad biurkiem), które zapewnią komfort dzwoniących i ich rozmówców.

Focus Room

Każdy z nas ma czasami do wykonania zadania wymagające ciszy. Focus Room to idealne miejsce do pracy w skupieniu lub spotkań w małych, 2-3 osobowych grupach. Dlatego musimy stworzyć odpowiedni klimat intymności i poufności. Powierzchnia ścian powinna być pokryta min. w 50% panelami akustycznymi, tak aby zapewnić niski pogłos. Ponadto pomieszczenie powinno mieć budowę, która gwarantuje izolację ścian min. R’A1 ≥ 40 dB.

Hol Wejściowy / Recepcja

Recepcja to miejsce, które jest wizytówką firmy i na długo zapada w pamięć. Zaraz po wejściu powinniśmy poczuć się miło i przytulnie. Niestety większość holi projektowanych jest z twardych materiałów, odbijających dźwięk takich jak: szkło, kamień czy drewno. To sprawia, że czujemy dyskomfort. Panele akustyczne ścienne lub sufitowe do recepcji, powinny być jednocześnie ciekawe
i unikatowe, tak aby stanowiły dodatkowy element naszej identyfikacji firmowej.

Kuchnie / Chillout Room

Kuchnia lub przestrzenie wspólne to idealne miejsca do nieformalnych spotkań. To właśnie tam pracownicy spędzają przerwy, integrują się i rozmawiają. Hałas w tym miejscu składa się z różnych odgłosów w postaci rozmów, odstawianych naczyń, sztućców czy włączonego ekspresu do kawy. Wysoki pogłos (T ≥ 0,8 s) oraz niska izolacja ścian, drzwi (R’A1 ≤ 35dB) skutkują rozprzestrzenianiem się hałasu do pozostałych części biura i zakłócaniem pracy innych osób.

Budki telefoniczne

Celem stawiania budek telefonicznych w biurach jest zapewnienie pracownikom miejsca, gdzie mogą prowadzić swobodne rozmowy telefoniczne. Nie powinni przy tym zakłócać pracy osobom w ich otoczeniu. Mogą to być kompletne mini-pomieszczenia lub wolnostojące, mobilne konstrukcje, wyposażone w niezależne oświetlenie i system wentylacji. Najważniejsze jednak, aby były dźwiękoszczelne, zapewniały odpowiedni komfort akustyczny oraz wysoką zrozumiałość mowy wewnątrz.

Sale wykładowe

Audytoria i sale wykładowe to pomieszczenia, które wymagają specjalnego rodzaju wygłuszenia. Powinniśmy uzyskać jak najlepszą zrozumiałość mowy na całej powierzchni (STI ≥ 0,85) oraz równomierny rozkład ciśnienia akustycznego. W przedniej części, między wykładowcą a słuchaczami, umieszczamy panele akustyczne odbijające (wzmocnienie i nakierowanie dźwięku). Na ścianach stosujemy panele akustyczne pochłaniające strojone na konkretne częstotliwości oraz rozpraszające profilowane (dyfuzory).

Sale Lekcyjne

Badania dowodzą, że odpowiednia akustyka w salach lekcyjnych, przekłada się na lepsze wyniki w nauce. Zniekształcenia dźwięku i niska zrozumiałość mowy sprawiają, że wypowiedzi nauczyciela są gorzej przyswajane i zapamiętywane przez uczniów (60-70% zrozumiałości w tylnych ławkach). Zwykle tło akustyczne sal lekcyjnych przekracza 60 dB, co zmusza nauczycieli do podnoszenia głosu i potęguje stres. Duży hałas pogłosowy, dekoncentruje uczniów i zachęca ich do głośniejszego zachowania.

Usłysz różnicę


Sprawdź jakie korzyści może przynieść poprawa akustyki.

Umów się z akustykiem

Biuro jest miejscem szczególnie narażonym na hałas. Nadmierny pogłos wywołany przez działanie sprzętów biurowych, przypadkowe rozmowy oraz dźwięki dobiegające z zewnątrz, obniżają naszą sprawność psychofizyczną. Hałas utrudnia nam komunikację z innymi pracownikami, jesteśmy bardziej zmęczeni i rozdrażnieni.

Odpowiednie rozmieszczenie paneli (ściennych, sufitowych) i ekranów akustycznych efektywnie wpływa na poprawę naszego samopoczucia oraz zwiększa wydajność pracy.

Bez adaptacji

Z adaptacją

Realizacje


Zobacz, jak może wyglądać Twoje miejsce pracy.

Odkryj nasze najciekawsze projekty akustyczne.

Wszystkie realizacje

Współczesne obiekty publiczne to często oryginalne, designerskie przestrzenie, projektowane przez znanych i cenionych architektów. Dlatego materiały dźwiękochłonne, oprócz odpowiednio dobranych parametrów, muszą być zgodne ze stylem danego wnętrza.

W ofercie mamy duży wybór okładzin i materiałów akustycznych. Zawsze projektujemy je z myślą o konkretnym wnętrzu. To powoduje, że nasze projekty wyróżniają się i nabierają unikalnego charakteru.

Aktualności


Zdobywaj wiedzę z akustyki i projektowania.

Więcej artykułów o panelach akustycznych znajdziesz tutaj.

Przejdź do bloga

Roślinność w biurze

Chcemy żyć zgodnie z najnowocześniejszymi trendami. Wyobrażamy sobie przestrzeń, w której spędzamy większą część naszego dnia, jako zieloną…


Obalamy mity – czy szkło może być pożądane akustycznie?

W tym artykule postaram się wyjaśnić i obalić kolejny, zdaje się mocno zakorzeniony już, mit akustyczny. O ile świadomość, jak złym wyborem…


TOP 5 SPOSOBÓW NA WYCISZENIE MIESZKANIA

Podłoga pływająca jest najlepszym rozwiązaniem na wyciszenie stropu. Czym jednak różni się od standardowej podłogi i dlaczego……


Panele akustyczne powinny być dostosowane do specyfiki danego obiektu. W ofercie mamy wiele produktów do izolacji i adaptacji akustycznej, dlatego nasi architekci oraz akustycy pomogą w doborze właściwych rozwiązań. W przypadku bardziej skomplikowanych projektów udzielamy konsultacji na podstawie przeprowadzonych obliczeń, pomiarów i symulacji akustycznych.

Każdy produkt Nyquista, w zależności od przeznaczenia, ma niezbędną dokumentację np.: kartę techniczną, deklarację zgodności, klasyfikację ogniową, atest higieniczny, badania akustyczne itp. W przypadku niestandardowych paneli akustycznych, przygotowujemy dokumentację techniczną materiałów, z których są one wykonane.

Tak, większość paneli akustycznych Nyquista ma niezbędną dokumentację, umożliwiającą instalację w obiektach użyteczności publicznej. Panele montowane przez nas na suficie, charakteryzują się odpowiednią klasyfikacją ogniową, zgodną z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Panele akustyczne Nyquista produkowane są z materiałów o najwyższej klasie pochłaniania dźwięku. Dokładna charakterystyka absorbcji oraz skuteczność w danym pomieszczeniu zależy od takich czynników jak: rodzaj paneli akustycznych, ich budowa, liczba, wielkość czy rozmieszczenie. W przypadku mat wygłuszających do izolacji akustycznej stosujemy materiały zamknięto-komórkowe, charakteryzujące się bardzo wysokim współczynnikiem izolacyjności.

Wymiary paneli akustycznych dostosowujemy do konkretnego projektu. Maksymalny wymiar jednego panelu z serii Ecoline wynosi 145 x 245 cm (można je ze sobą łączyć). W przypadku serii Fiber Color maksymalny wymiar to 33 x 33 cm lub 30 x 60 cm. Panele akustyczne tapicerowane z serii Fabric Levels mogą mieć wymiar 140 x 200 cm. Panele akustyczne z serii NyquiSystem wycinane są z płyt 280 x 207 cm.

Napinane sufity i ściany NyquiWall oraz NyquiWall Mural stanowią jednolitą konstrukcję. Nie mają one ograniczeń wymiarowych. Delikatne łączenia napinanego materiału wypadają zgodnie z szerokością belki (w zależności od zastosowanej tkaniny co 140-500 cm).

Tak, pod warunkiem zastosowania grafiki lub zdjęcia o odpowiedniej rozdzielczości. Oczywiście im większa powierzchnia zadruku, tym wymagana jest lepsza jakość zdjęcia. Przed przystąpieniem do realizacji, nasi pracownicy weryfikują czy wybrana grafika nadaje się do wydruku.

Tak, większość naszych paneli akustycznych jest dostosowywana do danego projektu. Lubimy wyzwania, dlatego często projektujemy nowe wzory lub korzystamy z nietypowych materiałów. Współpracujemy również z wieloma specjalistami z różnych dziedzin produkcji. Jeżeli masz ciekawy projekt lub pomysł na panel akustyczny, dołożymy wszelkich starań, aby go zrealizować.

Z racji tego, że realizowane przez nas projekty, zazwyczaj wymagają indywidualnego podejścia i kompleksowych rozwiązań, nie mamy stałego cennika. Każdy projekt akustycznych wyceniany jest indywidualnie. Cena produktów uzależniona jest od ilości, rodzaju oraz stopnia skomplikowania projektu.

Minimalne zamówienie uzależnione jest od rodzaju paneli akustycznych. Zazwyczaj jest to 10 m2.

Akustyka to dziedzina, która swoim zakresem obejmuje wiele zagadnień, dlatego podchodzimy do niej kompleksowo. Realizowane przez nas projekty wymagają nadzorowania całego procesu. Stąd zajmujemy się zarówno projektowaniem, pomiarami akustycznymi, produkcją paneli akustycznych oraz ich dystrybucją.

Tak, zatrudniamy wykwalifikowane zespoły, które specjalizują się w montażu izolacji i adaptacji akustycznej. Dzięki temu bierzemy odpowiedzialność za poprawne działanie naszych rozwiązań. W przypadku, gdy montaż paneli akustycznych wykonywany jest przez zamawiającego, dostarczamy niezbędne instrukcje. Na życzenie, sprawujemy również nadzór nad popranym wykonaniem projektu.

Prospekty i karty katalogowe większości paneli akustycznych, można pobrać z naszej strony – menu główne, zakładka „do pobrania”. Jeżeli jest coś czego nie możesz znaleźć na stronie, skontaktuj się z nami, a na pewno prześlemy Ci potrzebne materiały.