Acoustic simulations

See the acoustics in your room.

SYMULACJE AKUSTYCZNE

See the acoustics in your room.

Acoustic simulations

Acoustic simulations are a great tool in the phase of planning the acoustics in your space. Thanks to them, we can quickly and easily model both existing facilities and those in the design phase, which can significantly affect investment costs at the execution stage.

Common questions:

Acoustic simulations are the modelling of the acoustic field with the use of advanced computational methods.

Acoustic simulations allow you to calculate and visualise most of the acoustic parameters that are responsible for the sound in our room. The most important are: 

 • the reverberation time in the room 
 • acoustic absorption
 • sound pressure level
 • speech comprehension indicator
 • spatiality of sound
 • acoustic insulation 

The simulations provide us with many ways to know and analyse the acoustic conditions in our spaces. With their help, we can freely place and model both the sound source and any other object that affects our listening experience and check how the acoustics in our space change. Acoustic simulations allow us to very accurately calculate the number, type, and even location of acoustic systems to use in a given adaptation. This allows us to accurately predict the amount of materials needed for the acoustic fitting and avoid additional costs at the execution stage of the project.

Acoustic simulations allow you to check how the sound spreads in the designed room.

SYMULACJE AKUSTYCZNE

Symulacje akustyczne są doskonałym narzędziem na etapie projektowania akustyki w Twoim pomieszczeniu. Dzięki nim możemy w szybki i łatwy sposób zamodelować zarówno obiekty już istniejące jak i te w fazie projektowej co może znacząco wpłynąć na koszty inwestycji na etapie wykonawczym

Acoustic simulations allow you to check how the sound spreads in the designed room.

Common questions:

Acoustic simulations are the modelling of the acoustic field with the use of advanced computational methods.

Acoustic simulations allow you to calculate and visualise most of the acoustic parameters that are responsible for the sound in our room. The most important are: 

 • the reverberation time in the room 
 • acoustic absorption
 • sound pressure level
 • speech comprehension indicator
 • spatiality of sound
 • acoustic insulation 

Symulacje dają nam wiele możliwości w kontekście poznania oraz analizy warunków akustycznych w naszych pomieszczeniach. Z ich pomocą możemy w sposób dowolny umiejscowić i zamodelować zarówno źródło dźwięku jak i jakikolwiek inny obiekt, który wpływa na nasze wrażenia słuchowe i sprawdzić w jaki sposób zmieni się akustyka w naszym pomieszczeniu. Symulacje akustyczne pozwalają w bardzo dokładny sposób obliczyć ilość, rodzaj a nawet umiejscowienie ustrojów akustycznych, które należy zastosować w danej adaptacji. Dzięki temu możemy precyzyjnie przewidzieć ilość materiałów potrzebnych do wykonania adaptacji akustycznej i uniknąć dodatkowych kosztów na etapie wykonawczym projektu.

Contact form

FAQ

Frequently Asked Questions.

Yes, provided that the acoustic measurements are made in accordance with applicable standards and legal regulations and by an authorized entity. Some types of measurements can only be performed by entities with appropriate accreditation. Nyquista performs all kinds of acoustic measurements in accordance with accredited methods. We also provide legal and substantive assistance. We support talks / negotiations with other entities.

Measurements and acoustic simulations are priced individually. The price depends on the size of the investment, the number of rooms, the type and complexity of the project. In order to obtain an accurate quote, it is best to consult our acoustician or send us the current investment plans with a description of the problem.

Symulacja akustyczna polega na tworzeniu komputerowego modelu danego pomieszczenia/ budynku lub jego otoczenia, a następnie wprowadzaniu do tego modelu różnych zmiennych takich jak np. materiały budowlane, elementy wykończenia, panele akustyczne, ekrany akustyczne, wirtualne źródła dźwięku czy zmiana ich położenia. Dzięki temu możemy odpowiednio zaplanować izolację, adaptację akustyczną lub nagłośnienie jeszcze przed ukończeniem danej inwestycji.

Yes, current computer programs allow you to simulate almost all acoustic parameters, e.g. wall insulation, noise from technical installations, speech intelligibility or sound dispersion. The earlier we start planning the appropriate acoustic conditions, the lower the risk of faults and problems at a later stage. Acoustic simulation is often the only chance to avoid architectural mistakes, the improvement of which at a later stage is sometimes costly or even impossible.

Do symulacji akustycznych wykorzystujemy wiele programów komputerowych m.in. AFMG EASE; CATT-Acoustic; SONarchitect ISO; Insul; Svan PC++; SoundPLAN; Matlab; Audiomatica CLIO; Dirac i innych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zasymulować niemal wszystkie parametry akustyczne w wirtualnym środowisku.

As a rule, the earlier we take into account the acoustic conditions of a given building, the better. Starting with the location of the building, the construction materials used, and ending with the design of technical installations and interior design, each stage is important. However, no matter which of these stages you are at, we will advise you on the most effective solutions.