Privacy policy

Data controller

NYQUISTA HERSE sp. Komandytowa. z siedzibą w Sulejówku (05-070), ul. Sobieskiego 153 w dalszej części Polityki Prywatności określana jako NYQUISTA jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO.
Z Administratorem można skontaktować się pod adresem biuro@nyquista.pl

NYQUISTA Sp. z o.o. Sp. k. with headquarters in Sulejówek (05-070), ul. Jana III Sobieskiego 153 hereinafter referred to as NYQUISTA is the administrator of personal data within the meaning of art. 4 point 7 of the General Data Protection Regulation 2016/679 / EC (hereinafter referred to as "GDPR"), we also use the services of entities processing personal data on behalf of the administrator, referred to in art. 4 pts 8 GDPR. The Administrator can be contacted at biuro@nyquista.pl

 

General provisions

At NYQUISTA, we pay special attention to protecting the privacy of our employees, customers and other subcontractors. One of its key aspects is the protection of the rights and freedoms of natural persons in relation to the processing of their personal data.

We make sure that your data is processed in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation 2016/679 / EC (hereinafter referred to as "GDPR"), the Act
on the protection of personal data, as well as specific provisions (included, inter alia, in the labor law or the Accounting Act).

As NYQUISTA, we implement appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security corresponding to the possible risk of violating the rights or freedoms of natural persons with a different probability of occurrence and the severity of the threat.

We make every effort to protect the interests of data subjects,
and in particular, we ensure that these data are processed:

  • in accordance with the provisions on the protection of personal data,
  • in accordance with the implemented Security Policy,
  • to the extent and for the purpose necessary to fulfill legitimate interests (legitimate purposes), and the processing does not violate the rights and freedoms of the data subject.
 

What rights are the persons whose data is processed NYQUISTA?

 NYQUISTA podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku
with the implementation of the rights of persons whose data is processed, i.e. to:

  • access to data,
  • rectification,
  • deletion or restriction of processing,
  • the right to object,
  • the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

The deletion of personal data may occur as a result of the withdrawal of consent or filing a legally admissible objection to the processing of personal data.

NYQUISTA may process personal data after the consent is withdrawn only for the purposes of pursuing possible claims in court or if national or EU regulations or international law oblige us to retain data.

NYQUISTA has the right to share the User's personal data and other data with entities authorized under the applicable law (e.g. law enforcement authorities).

In order to contact us regarding the implementation of a given right, please send a message to the address biuro@nyquista.pl

We ensure that every person acting under the authority of NYQUISTA and having access to personal data processes it only at our request, unless other requirements result from EU law or the law of a Member State.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą).
 

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą wysyłki newslettera oraz dostawcy usług IT wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się
z nami.
 

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, bez podania danych i wyrażenia zgody firma Nyquista nie będzie wysyłać Państwu informacji handlowych na wskazany adres e-mail.
 
*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE