W przestrzeni biurowej dociera do nas wiele niepożądanych dźwięków takich jak rozmowy, odgłosy urządzeń biurowych, dźwięki telefonów i komputerów oraz wszelkiego rodzaju hałas dobiegający z zewnątrz budynku. Czy te dźwięki są dla nas szkodliwe?

Pozornie nie stanowią one żadnego zagrożenia. Nie jest to przecież hałas na tyle głośny, aby doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Jednak badania naukowe dowodzą, że z pozoru takie nieistotne dźwięki, dochodzące do nas ze źle zaadaptowanej przestrzeni biurowej, obniżają naszą efektywność pracy nawet o 30%. Wg badania IPSOS, w którym brało udział 10 tys. pracowników z całego świata, brak prywatności i ciszy w miejscu pracy powoduje, że tracą oni średnio 1,5 godziny w ciągu dnia, a 31 proc. badanych musi kończyć swoją pracę w domu, ponieważ w biurze nie mogą się skupić. Taki spadek efektywności kadry realnie przekłada się na gorsze wyniki finansowe firmy.

Złe warunki akustyczne w przestrzeni biurowej, powodują częstsze odrywanie się od pracy, szybsze zmęczenie i konieczność odbywania dłuższych przerw pomiędzy kolejnymi zadaniami. Hałas powoduje również częstsze popełnianie błędów przez pracowników, problemy z koncentracją, większe rozdrażnienie i wyższy poziom stresu. To w efekcie prowadzi do mniejszego zadowolenia pracowników, zwiększonej nieobecności w pracy i fluktuacji kadry.

Czy wobec tego poprawa warunków akustycznych w przestrzeni biurowej stała się w dzisiejszych czasach niezbędna? Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Nie tylko ze względu na stronę praktyczną, ale również w związku z obowiązującymi przepisami prawa. Są one coraz bardziej rygorystyczne, narzucają architektom i pracodawcom określone normy w zakresie akustyki wnętrz i akustyki budowlanej. Warto tu wspomnieć chociażby o opublikowanej w 2015 r., a obowiązującej od 2018 r. polskiej normie PN-B-02151 część 3, określającej wymagania izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych oraz część 4, dotyczącą warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach, w tym również dla pomieszczeń biurowych.

Na szczęście coraz więcej architektów ma świadomość jak ważna jest akustyka w przestrzeni biurowej i coraz częściej korzystają z szerokiej oferty paneli oraz okładzin akustycznych dostępnych na rynku. Bardzo często są to produkty, które pełnią funkcję nie tylko akustyczną, ale również dekoracyjną, nadając wnętrzu niepowtarzalny charakter.