Pomiary akustyczne


Punkt wyjściowy dobrego projektu.

Dowiedz się więcej o parametrach akustycznych.

Słownik pojęć

Pomiary przeprowadzamy zgodnie z metodyką akredytowaną, obowiązującymi normami PN, ISO oraz przepisami prawa. Do tego celu wykorzystujemy certyfikowany sprzęt pomiarowy najwyższej klasy 1. Z nami zyskujesz gwarancję, że pomiary zostały wykonane przez podmiot do tego uprawniony oraz zgodnie ze wszystkimi wymogami.

Każde badanie zakończone jest analizą, zawierającą wytyczne i zalecenia projektowe.

Pomiary izolacji akustycznej

Pomiar izolacji akustycznej umożliwia ocenę na ile ściana lub strop skutecznie izoluje hałas dochodzący z innego pomieszczenia lub z zewnątrz. Wykonujemy pomiary izolacyjności przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Badamy izolację poszczególnych elementów takich jak: okna, drzwi, ścianki przesuwne czy obudowy dźwiękoizolacyjne.

Pomiary akustyki pomieszczeń

Przeprowadzamy pomiary hałasu i pogłosu we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Są to np: biura, sale konferencyjne, koncertowe, audytoria, studia nagrań, hale sportowe, szkoły, muzea, hotele, urzędy itp. Parametry podlegające badaniu to m.in.: czas pogłosu, zrozumiałość mowy, przejrzystość i wyrazistość dźwięku, pomiar krzywych hałasowych, odpowiedź impulsowa pomieszczenia oraz wiele innych.

Pomiary hałasu w pracy

Wykonujemy pomiary hałasu na stanowisku pracy w każdym środowisku. Przeprowadzane są one metodami: z podziałem na czynności, pomiarów stanowiskowych oraz pomiarów całodniowych. Analizujemy warunki pracy w celu doboru odpowiedniej metodologii pomiarów w tym m.in. określenie rodzaju hałasu dla poszczególnych stanowisk, określenie grup o jednakowej ekspozycji na hałas, określenie typowych czynności w ciągu dnia lub tygodnia pracy.

Pomiary hałasu od instalacji i urządzeń

Mierzymy hałas wytwarzany przez urządzenia i wyposażenie techniczne budynku. Wykonujemy pomiar mocy akustycznej, pomiar hałasu od instalacji HVAC, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, DSO, agregatów, pomp, generatorów, wind itp. Przygotowujemy sprawozdanie zawierające analizę, ocenę zgodności z przepisami oraz wytyczne projektowe.

Pomiary przenoszenia drgań

Dzięki pomiarom drgań, lokalizujemy źródło dźwięku oraz drogę jego przenikania. Aby dobrać odpowiednie rozwiązania wibroizolacyjne sprawdzamy również zakres częstotliwości drgań źródła hałasu. Mierzymy współczynnik przenoszenia drgań przez instalacje techniczne, maszyny, ściany, stropy czy elementy konstrukcyjne budynku. Weryfikujemy także skuteczność istniejących zabezpieczeń wibroizolacyjnych.

Pomiary hałasu w środowisku

Przeprowadzamy pomiary hałasu w środowisku dla pory dnia i nocy. Sporządzamy operaty w zakresie ochrony przed hałasem istniejących i projektowanych budynków. Oceniamy wpływ hałasu na środowisko, generowanego przez działalność lokalu lub urządzenia zewnętrzne (np. na dachu budynku). Wyznaczamy izolacyjność ścian zewnętrznych i stropodachów. Tworzymy mapy akustyczne poziomów hałasu w środowisku.

Pomiary akustyczne


Punkt wyjściowy dobrego projektu.

Słownik pojęć

Pomiary izolacji akustycznej

Pomiar izolacji akustycznej umożliwia ocenę na ile ściana lub strop skutecznie izoluje hałas dochodzący z innego pomieszczenia lub z zewnątrz. Wykonujemy pomiary izolacyjności przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Badamy izolację poszczególnych elementów takich jak: okna, drzwi, ścianki przesuwne czy obudowy dźwiękoizolacyjne.

Pomiary akustyki pomieszczeń

Przeprowadzamy pomiary hałasu i pogłosu we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Są to np: biura, sale konferencyjne, koncertowe, audytoria, studia nagrań, hale sportowe, szkoły, muzea, hotele, urzędy itp. Parametry podlegające badaniu to m.in.: czas pogłosu, zrozumiałość mowy, przejrzystość i wyrazistość dźwięku, pomiar krzywych hałasowych, odpowiedź impulsowa pomieszczenia oraz wiele innych.

Pomiary hałasu w pracy

Wykonujemy pomiary hałasu na stanowisku pracy w każdym środowisku. Przeprowadzane są one metodami: z podziałem na czynności, pomiarów stanowiskowych oraz pomiarów całodniowych. Analizujemy warunki pracy w celu doboru odpowiedniej metodologii pomiarów w tym m.in. określenie rodzaju hałasu dla poszczególnych stanowisk, określenie grup o jednakowej ekspozycji na hałas, określenie typowych czynności w ciągu dnia lub tygodnia pracy.

Pomiary hałasu od instalacji i urządzeń

Mierzymy hałas wytwarzany przez urządzenia i wyposażenie techniczne budynku. Wykonujemy pomiar mocy akustycznej, pomiar hałasu od instalacji HVAC, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, DSO, agregatów, pomp, generatorów, wind itp. Przygotowujemy sprawozdanie zawierające analizę, ocenę zgodności z przepisami oraz wytyczne projektowe.

Pomiary przenoszenia drgań

Dzięki pomiarom drgań, lokalizujemy źródło dźwięku oraz drogę jego przenikania. Aby dobrać odpowiednie rozwiązania wibroizolacyjne sprawdzamy również zakres częstotliwości drgań źródła hałasu. Mierzymy współczynnik przenoszenia drgań przez instalacje techniczne, maszyny, ściany, stropy czy elementy konstrukcyjne budynku. Weryfikujemy także skuteczność istniejących zabezpieczeń wibroizolacyjnych.

Pomiary hałasu w środowisku

Przeprowadzamy pomiary hałasu w środowisku dla pory dnia i nocy. Sporządzamy operaty w zakresie ochrony przed hałasem istniejących i projektowanych budynków. Oceniamy wpływ hałasu na środowisko, generowanego przez działalność lokalu lub urządzenia zewnętrzne (np. na dachu budynku). Wyznaczamy izolacyjność ścian zewnętrznych i stropodachów. Tworzymy mapy akustyczne poziomów hałasu w środowisku.

Proces pomiarowy


Pomiary i symulacje na najwyższym poziomie.

Dowiedz się czy są Ci potrzebne pomiary akustyczne.

Umów się z akustykiem

Wykonanie pomiarów

 • Pomiary izolacyjności przegród (dźwięki powietrzne i uderzeniowe)
 • Pomiary warunków pogłosowych (np. czas pogłosu, odpowiedź impulsowa)
 • Pomiar hałasu od urządzeń (np. instalacje HVAC, sanitarne, DSO)
 • Pomiary przenoszenia drgań (np. od maszyn, instalacji)
 • Pomiary hałasu na stanowiskach pracy
 • Pomiary hałasu środowiskowego

Wykonanie symulacji

 • Tworzenie modelu akustycznego 3D
 • Obliczanie izolacyjności przegród
 • Symulacja pochłaniania (np. chłonności akustycznej, pogłosu)
 • Symulacja rozproszenia (uwzględniająca nierówności i dyfrakcję)
 • Obliczanie obciążeń statycznych/ dynamicznych
 • Sporządzanie map akustycznych

Analiza i wnioski

 • Analiza pomiarów i symulacji
 • Porównanie wyników z wymogami projektu
 • Ocena możliwości poprawy warunków akustycznych
 • Sporządzenie wytycznych do projektu architektonicznego
 • Dobór określonych materiałów/ elementów akustycznych

Weryfikacja

 • Pomiary akustyczne powykonawcze
 • Weryfikacja skuteczności zastosowanych rozwiązań
 • Analiza pomiarów wraz z oceną zgodności z projektem
 • W razie potrzeby sporządzenie wytycznych pokontrolnych

Proces pomiarowy


Pomiary i symulacje na najwyższym poziomie.

Dowiedz się czy są Ci potrzebne pomiary akustyczne.

Umów się z akustykiem

Wykonanie pomiarów

 • Pomiary izolacyjności przegród (dźwięki powietrzne i uderzeniowe)
 • Pomiary warunków pogłosowych (np. czas pogłosu, odpowiedź impulsowa)
 • Pomiar hałasu od urządzeń (np. instalacje HVAC, sanitarne, DSO)
 • Pomiary przenoszenia drgań (np. od maszyn, instalacji)
 • Pomiary hałasu na stanowiskach pracy
 • Pomiary hałasu środowiskowego

Wykonanie symulacji

 • Tworzenie modelu akustycznego 3D
 • Obliczanie izolacyjności przegród
 • Symulacja pochłaniania (np. chłonności akustycznej, pogłosu)
 • Symulacja rozproszenia (uwzględniająca nierówności i dyfrakcję)
 • Obliczanie obciążeń statycznych/ dynamicznych
 • Sporządzanie map akustycznych

Analiza i wnioski

 • Analiza pomiarów i symulacji
 • Porównanie wyników z wymogami projektu
 • Ocena możliwości poprawy warunków akustycznych
 • Sporządzenie wytycznych do projektu architektonicznego
 • Dobór określonych materiałów/ elementów akustycznych

Weryfikacja

 • Pomiary akustyczne powykonawcze
 • Weryfikacja skuteczności zastosowanych rozwiązań
 • Analiza pomiarów wraz z oceną zgodności z projektem
 • W razie potrzeby sporządzenie wytycznych pokontrolnych

Projektowanie adaptacji akustycznej

Projekt adaptacji akustycznej tworzymy na podstawie obliczeń, symulacji, pomiarów akustycznych oraz naszego doświadczenia. Optymalizujemy go pod kątem kosztów i skuteczności rozwiązań. Dobieramy elementy akustyczne takie jak: panele ścienne, sufitowe, meble, ścianki działowe, ekrany akustyczne itp. Chronimy Twoje interesy prawne poprzez sporządzanie wiarygodnych opinii i analiz. Wesprzemy Cię również merytorycznie podczas rozmów z inwestorem.

Projektowanie izolacji akustycznej

Projekt akustyczny to również właściwa izolacja ścian, stropów, instalacji HVAC, elektrycznych, sanitarnych czy technicznych oraz nadzór nad prawidłowym wykonaniem wszystkich prac. Powierzając nam projektowanie akustyki, masz pewność, że dostrzeżemy potencjalne zagrożenia i usterki oraz zapobiegniemy im na początkowym etapie inwestycji. Dzięki temu zyskasz czas i zaoszczędzisz pieniądze unikając kosztownych zmian.

Projektowanie wnętrz

W naszych realizacjach łączymy najwyższą skuteczność z nowoczesnym designem. Dostosowujemy materiały akustyczne i technologie do koncepcji architektów. Tworzymy spersonalizowane wzory paneli akustycznych. Budujemy identyfikację firmową danej marki i sprawiamy, że projekt wyróżnia się spośród innych. Sporządzamy dokumentację techniczną oraz wizualizacje 3D poszczególnych rozwiązań.

Projektowanie elektroakustyki

Akustyka od zawsze była związana z nagłośnieniem. Dlatego w naszym zespole mamy specjalistów od projektowania instalacji audio-video i multiroom. Dobieramy nagłośnienie, urządzenia konferencyjne, studyjne, video oraz okablowanie. Przeprowadzamy testy i strojenie systemu. Projektujemy i montujemy automatykę budynkową (sterowanie oświetleniem, strefami multiroom, wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, instalacją alarmową itp.).

Projektowanie adaptacji akustycznej

Projekt adaptacji akustycznej tworzymy na podstawie obliczeń, symulacji, pomiarów akustycznych oraz naszego doświadczenia. Optymalizujemy go pod kątem kosztów i skuteczności rozwiązań. Dobieramy elementy akustyczne takie jak: panele ścienne, sufitowe, meble, ścianki działowe, ekrany akustyczne itp. Chronimy Twoje interesy prawne poprzez sporządzanie wiarygodnych opinii i analiz. Wesprzemy Cię również merytorycznie podczas rozmów z inwestorem.

Projektowanie izolacji akustycznej

Projekt akustyczny to również właściwa izolacja ścian, stropów, instalacji HVAC, elektrycznych, sanitarnych czy technicznych oraz nadzór nad prawidłowym wykonaniem wszystkich prac. Powierzając nam projektowanie akustyki, masz pewność, że dostrzeżemy potencjalne zagrożenia i usterki oraz zapobiegniemy im na początkowym etapie inwestycji. Dzięki temu zyskasz czas i zaoszczędzisz pieniądze unikając kosztownych zmian.

Projektowanie wnętrz

W naszych realizacjach łączymy najwyższą skuteczność z nowoczesnym designem. Dostosowujemy materiały akustyczne i technologie do koncepcji architektów. Tworzymy spersonalizowane wzory paneli akustycznych. Budujemy identyfikację firmową danej marki i sprawiamy, że projekt wyróżnia się spośród innych. Sporządzamy dokumentację techniczną oraz wizualizacje 3D poszczególnych rozwiązań.

Projektowanie elektroakustyki

Akustyka od zawsze była związana z nagłośnieniem. Dlatego w naszym zespole mamy specjalistów od projektowania instalacji audio-video i multiroom. Dobieramy nagłośnienie, urządzenia konferencyjne, studyjne, video oraz okablowanie. Przeprowadzamy testy i strojenie systemu. Projektujemy i montujemy automatykę budynkową (sterowanie oświetleniem, strefami multiroom, wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, instalacją alarmową itp.).

Dla nas najważniejsza jest niezawodność

Zawsze jesteśmy po stronie Klienta. Dzięki nam unikniesz niepotrzebnych wydatków oraz nieskutecznych rozwiązań. Każdy audyt akustyczny lub konsultację kończymy opinią, wytycznymi i zaleceniami projektowymi, które są podstawą do dochodzenia swoich praw czy właściwego wykonania projektu.

Konsultacje akustyczne


Pomagamy dobrać najskuteczniejsze rozwiązania.

Chętnie zajmiemy się Twoim problemem.

Napisz do nas

Podpowiadamy jakie rozwiązania będą optymalne, efektowne wizualnie i najbardziej opłacalne dla danej inwestycji. Pomagamy w opracowaniu projektu architektonicznego oraz dokumentacji technicznej.

Dobieramy elementy takie jak: maty akustyczne, wieszaki wibroizolacyjne, obudowy dźwiękochłonne, drzwi, okna, uszczelki, tłumiki, meble akustyczne, panele ścienne, sufity podwieszane, napinane, wyspy, ekrany akustyczne, podłogi pływające i inne.

Proces obsługi


Planowanie i przejrzystość działania.

Sprawdź nasze zrealizowane projekty.

Wszystkie realizacje

Kontrola

 • Wywiad środowiskowy
 • Wykonanie pomiarów akustycznych
 • Analiza inwestycji pod kątem akustyki
 • Analiza inwestycji pod kątem zgodności z przepisami
 • Określenie usterek oraz potencjalnych zagrożeń

Analiza danych

 • Tworzenie symulacji akustycznych
 • Analiza pomiarów i zgromadzonych danych
 • Obliczenia parametrów akustycznych
 • Ustalenie priorytetów izolacji/ adaptacji akustycznej
 • Ocena możliwości poprawy warunków akustycznych

Konsultacje

 • Pomoc przy projektowaniu architektury budowlanej
 • Pomoc przy projektowaniu architektury wnętrz
 • Porównanie i ocena skuteczności planowanych rozwiązań
 • Dobór elementów izolacji (np. drzwi, uszczelki, maty, tłumiki)
 • Dobór elementów adaptacji (np. panele ścienne, sufity, podłogi)

Realizacja

 • Przygotowanie próbek proponowanych rozwiązań
 • Wycena i sporządzenie kosztorysu inwestycji
 • Sporządzenie dokumentacji technicznej produktów
 • Nadzór nad poprawną realizacją projektu
 • Pomiary akustyczne powykonawcze

Proces obsługi


Planowanie i przejrzystość działania.

Sprawdź nasze zrealizowane projekty.

Wszystkie realizacje

Kontrola

 • Wywiad środowiskowy
 • Wykonanie pomiarów akustycznych
 • Analiza inwestycji pod kątem akustyki
 • Analiza inwestycji pod kątem zgodności z przepisami
 • Określenie usterek oraz potencjalnych zagrożeń

Analiza danych

 • Tworzenie symulacji akustycznych
 • Analiza pomiarów i zgromadzonych danych
 • Obliczenia parametrów akustycznych
 • Ustalenie priorytetów izolacji/ adaptacji akustycznej
 • Ocena możliwości poprawy warunków akustycznych

Konsultacje

 • Pomoc przy projektowaniu architektury budowlanej
 • Pomoc przy projektowaniu architektury wnętrz
 • Porównanie i ocena skuteczności planowanych rozwiązań
 • Dobór elementów izolacji (np. drzwi, uszczelki, maty, tłumiki)
 • Dobór elementów adaptacji (np. panele ścienne, sufity, podłogi)

Weryfikacja

 • Pomiary akustyczne powykonawcze
 • Weryfikacja skuteczności zastosowanych rozwiązań
 • Analiza pomiarów wraz z oceną zgodności z projektem
 • W razie potrzeby sporządzenie wytycznych pokontrolnych

Akustyka w praktyce

Nie będziemy zanudzać Cię suchą teorią. Przede wszystkim pokażemy skuteczne sposoby poprawy akustyki na zasadzie case study – zrealizowane inwestycje oraz realne problemy akustyczne, z którymi zmagamy się na co dzień.

Aktualności


Zdobywaj wiedzę z akustyki i projektowania.

Więcej artykułów znajdziesz tutaj.

Przejdź do bloga

Czym jest pogłos i jak z nim walczyć?

Wiele osób zetknęło się z pojęciem pogłosu w pomieszczeniu, jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego jak powstaje to zjawisko, co powoduje…


Czy hałas w biurze może być dla nas szkodliwy?

W przestrzeni biurowej dociera do nas wiele niepożądanych dźwięków takich jak rozmowy, odgłosy urządzeń biurowych, dźwięki telefonów i…


Hałas w biurze. Jak wpływa na naszą pracę?

Właściciele firm coraz częściej starają się, aby ich biuro było miejscem reprezentacyjnym i przyjaznym pracownikom. Architekci wnętrz…


Aby odpowiednio zaplanować warunki akustyczne nie zawsze wymagane są pomiary. Czasami wystarczą zwykłe obliczenia lub symulacja komputerowa. Istnieje wiele rodzajów pomiarów. W większości przypadków ich rodzaj, sposób wykonania oraz zastosowanie, opisane są w polskich i unijnych normach PN i ISO. Nasi akustycy dobiorą odpowiednią metodę pomiarową do panujących warunków.

Przede wszystkim pomiary muszą być wykonane zgodnie z procedurami i za pomocą odpowiedniego sprzętu, których specyfikę precyzują normy akustyczne. Przy badaniu pogłosu i izolacyjności wskazane jest zapewnienie możliwie jak najniższego poziomu hałasu – tzw. tła akustycznego. Pomiary najlepiej wykonywać w godzinach wieczornych lub nocnych.
W przypadku pomiarów na stanowiskach pracy, należy najpierw wyznaczyć odpowiednią metodologię pomiarów, w zależności od charakteru wykonywanej pracy.

Pojęcie „analiza pomiarów” może być różnie interpretowane. Minimalne wymagania odnośnie tego, co powinno znaleźć się w takim sprawozdaniu, określają normy i przepisy prawa. Nasza analiza pomiarów, oprócz niezbędnego minimum w postaci wyliczeń, analizy danych i zgodności z przepisami, zawiera również wytyczne do projektu. Cena pomiarów obejmuje także konsultacje i pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów.

Tak, pod warunkiem, że pomiary wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz przez podmiot do tego uprawniony. Niektóre rodzaje pomiarów mogą być wykonane tylko przez podmioty posiadające odpowiednią akredytację. Nyquista wykonuje wszelkiego rodzaju pomiary zgodnie z metodami akredytowanymi. Zapewniamy również pomoc prawną i merytoryczną. Wspieramy w rozmowach/ negocjacjach z innymi podmiotami.

Pomiary i symulacje akustyczne wyceniane są każdorazowo indywidualnie. Cena uzależniona jest od wielkości danej inwestycji, ilości pomieszczeń, rodzaju oraz stopnia skomplikowania projektu. W celu uzyskania dokładnej wyceny, najlepiej skonsultować się z naszym akustykiem lub przesłać nam aktualne plany inwestycji wraz z opisem problemu.

Zgodnie z polską normą PN-B-02151, każdy nowo powstały budynek, musi spełniać określone wymogi akustyczne. W przypadku budynków o standardzie podstawowym, minimalne wymagania określone są w części 2-4 w/w. normy. W przypadku budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie, wymagania określa cz. 5 tej normy. W celu weryfikacji czy dany lokal/ budynek spełnia aktualne wymogi prawne, należy przeprowadzić pomiary akustyczne za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz metodami określonymi w normach.

Istnieje wiele systemów do izolacji. Niestety nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Przede wszystkim należy określić źródło, rodzaj oraz dokładnie wskazać drogi przenikania dźwięku. W tym celu najczęściej wymagane jest wykonanie pomiarów izolacyjności. Czasami wydaje nam się, że hałas przenika np. przez strop, tymczasem problem stanowi ściana fasadowa, słupy konstrukcyjne lub system wentylacji.

Symulacja akustyczna polega na tworzeniu komputerowego modelu danego pomieszczenia/ budynku lub jego otoczenia, a następnie wprowadzaniu do tego modelu różnych zmiennych takich jak np. materiały budowlane, elementy wykończenia, panele akustyczne, wirtualne źródła dźwięku czy zmiana ich położenia. Dzięki temu możemy odpowiednio zaplanować izolację, adaptację akustyczną lub nagłośnienie jeszcze przed ukończeniem danej inwestycji.

Tak, obecne programy komputerowe pozwalają zasymulować niemal wszystkie parametry akustyczne np. izolacyjność ścian, hałas od instalacji technicznych, zrozumiałość mowy czy rozproszenie dźwięku. Im wcześniej zaczniemy planować odpowiednie warunki akustyczne, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia usterek i problemów na późniejszym etapie. Symulacja akustyczna jest często jedyną szansą na uniknięcie błędów architektonicznych, których poprawa na późniejszym etapie bywa kosztowna lub wręcz czasami niemożliwa.

Do symulacji wykorzystujemy wiele programów komputerowych m.in. AFMG EASE; CATT-Acoustic; SONarchitect ISO; Insul; Svan PC++; SoundPLAN; Matlab; Audiomatica CLIO; Dirac i innych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zasymulować niemal wszystkie parametry akustyczne w wirtualnym środowisku.

Co do zasady im wcześniej weźmiemy pod uwagę warunki akustyczne danego obiektu, tym lepiej. Poczynając od umiejscowienia budynku, zastosowanych materiałów budowlanych, a kończąc na projekcie instalacji technicznych i wystroju wnętrza, każdy etap ma znaczenie. Niezależnie jednak od tego, na którym z tych etapów jesteś, doradzimy Ci możliwie najskuteczniejsze rozwiązania.

Przede wszystkim weryfikujemy zgodność planowanej inwestycji z obowiązującymi przepisami i normami akustycznymi. Szukamy potencjalnych zagrożeń i usterek akustycznych jakie mogą wystąpić podczas realizacji. Doradzamy skuteczne materiały i rozwiązania akustyczne oraz sporządzamy wstępny kosztorys. Przeprowadzamy symulacje akustyczne dla wybranych pomieszczeń lub całego budynku. W razie potrzeby prowadzimy nadzór nad poprawnym wykonaniem projektu.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zagadnień akustycznych, można do nas zadzwonić, napisać lub umówić się na niezobowiązujące spotkanie. W miarę możliwości chętnie udzielimy odpowiedzi. W przypadku bardziej skomplikowanych projektów, proponujemy odpłatne konsultacje, wykonanie projektu akustycznego lub nadzór nad realizacją danej inwestycji.

Zajmujemy się wszystkimi zagadnieniami związanymi z akustyką budowlaną i akustyką wnętrz takimi jak: teoria akustyki, pomiary, przepisy i normy prawne, projektowanie akustyki, izolacja, wibroizolacja, adaptacja akustyczna, materiały budowlane, panele i maty akustyczne, nagłośnienie, wystrój wnętrz, case study. Zakres i tematyka szkolenia, jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb odbiorcy. To Ty decydujesz w jakim zakresie i z jakich zagadnień chcesz się szkolić.

Tak, szkolenia organizowane są odpłatnie dla grup i firm. Cena szkolenia uzależniona jest od wielkości grupy oraz czasu, jaki chcemy poświęcić na dane szkolenie (od kilku godzin do kilkudniowych szkoleń). W celu uzyskania dokładnej wyceny, skontaktuj się z nami a na pewno przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę.